Christian Evenshaug, lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Drammen. Foto: Privat

Håper å reversere vedtak om daglig fysisk aktivitet

Leder i Utdanningsforbundet i Drammen Christian Evenshaug setter sin lit til at et nytt kommunestyre reverserer vedtaket om at lærerne skal bruke fysisk aktivitet som metode i undervisningen 60 minutter per dag.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i ditt fylke/område?

– At bemanningsnormen i barnehagen ikke gjelder i hele åpningstida. Barnehagelærerne er fortvilet over at det gis inntrykk av at tallene i bemanningsnormen er normalsituasjonen. Det er ikke slik virkeligheten er, siden normen ikke tar høyde for åpningstid, pauser, plantid og ikke minst: sykdom blant personalet.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Økt bemanning i barnehagene, bedre lærertetthet enn minstenormen, incentiver for å rekruttere og beholde lærere, kommersialisering av barnehagene, og at vi vil unngå politisk detaljstyring av metoder både i barnehage og skole, for å nevne noen.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Det politiske vedtaket om at lærerne skal bruke fysisk aktivitet som metode i undervisningen 60 minutter per dag. De kan umulig ha fått med seg at det er opp mot 25% av all tid vi har til rådighet i grunnskolen. Det bryter med Stortingsvedtaket om at det er lærerne som må ha metodeansvaret. Fysisk aktivitet er bra og man bør streve etter å få til mest mulig av det, men vedtaket kan ikke forsvares pedagogisk.

VALG 2019

Navn: Christian Evenshaug

Verv: Lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Drammen

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Utstrakt grad av gratis barnehage til de som trenger det mest. Her er Drammen gode.

– Hvilken seier har vært den største?

– På landsbasis: Lærernormen. Den betød en sikring av ressursene til skolene i Drammen som ikke hadde vært der om den politiske posisjonen hadde fått det som de ville.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Igjen, vedtaket om fysisk aktivitet. Nå anser vi det også som reversert siden vi blir en ny kommune. Det er heldigvis lite trolig at et nytt kommunestyre gjør samme feilen igjen.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS