Hva er greit å dele på nett?

Kripos lanserer undervisningsopplegg for lærere

Undervisningsopplegget "Delbart?" ble først lansert i 2019, og handler om ulovlig deling av nakenbilder. Nå er en ny versjon ute, laget for lærere og helsesykepleiere.

Publisert Sist oppdatert

– Vi lagde undervisningsopplegget på bakgrunn av rapporter fra Barneombudet og Redd Barna, som viste at mange barn og unge mangler kunnskap om hva som er lov og ikke lov når det kommer til bildedeling. Det er også mange som ikke vet konsekvensene av at et slik bilde blir delt, forteller Tone Gulsvik fra Kripos.

Målsetningen med undervisningopplegget "Delbart?" er å lære barn og unge hva som er lov og ikke lov, slik at de kan ta gode digitale valg.

Målgruppen er ungdom i alderen 13-16 år og deres foresatte. Politiet opplever at det er mange som ikke kjenner lovverket, og heller ikke vet hvor grensen går.

– Vi ser at ungdom kan være fornærmet i en straffesak i det ene øyeblikket for så å være den som deler et bilde ulovlig i det neste, forteller Gulsvik.

"Delbart?" er en forbyggende undervisningsopplegg om ulovlig bildedeling og seksuell utpressing. Konseptet er utviklet av Kripos med innspill fra politidistriktene og andre som jobber med barn og unge, og er en del av satsingen mot internettrelaterte overgrep mot barn og unge.

– I undervisningsopplegget er vi opptatt av at barn og unge tar kontakt med en voksen de stoler på dersom de står i en situasjon som er vanskelig. Og vi sier noe om hvem den voksne kan være, som for eksempel lærer, politi, helsesykepleier med flere. Da må vi voksne ta imot barnet eller ungdommen som trenger den trygge voksne, sier Gulsvik.

«Alle gjør det»

Undervisningsopplegget tar for seg flere senarioer ved deling av nakenbilder. Som for eksempel at noen sender et bilde til noen de stoler på, men opplever at bildet blir spredd videre. Det tar også for seg temaet om spørsmålet rundt det å sende nakenbilder av seg selv, og barn og unge som opplever å få tilsendt uønskede nakenbilder.

– I videoene forteller «Kaja» på 15 år sin historie, senarioene er tatt fra virkeligheten. Alle de ulike hendelsene er ikke tatt fra en person alene, men forskjellige straffesaker, sier Gulsvik.

Etter hver snutt kommer det opp et spørsmål. Her skal da elevene svare på hva de tror er rett av forskjellige svaralternativer. Et av spørsmålene er «hvor mange tror du har delt nakenbilder? Gulsvik forteller at det er mange elever som svarer 71 prosent eller 50 prosent på dette spørsmålet.

"Kaja" (15) opplever det å få nakenbilde av seg selv spredd på nett.

Det kan bety at ungdommene tror at «alle gjør det».

– I "Barn og Medier"– undersøkelsen fra 2020 oppgir 12 prosent av ungdommer i alderen 13 til 18 år at de har sendt bilde av seg selv det siste året, forklarer Gulsvik.

Hun mener det derfor er viktig å vise elevene at ikke alle gjør det, og at det heller ikke er nødvendig å føle noe press. Det stemmer nemlig ikke at «alle gjør det».

Et av spørsmålene elevene blir spurt om.

Bildesvar og Gif-er

Politiet har utformet bildesvar og gif-er, som kan hjelpe barn og unge med å svare de som sender uønskede nakenbilder, eller ber om å få det. Bildesvarene kan lastes ned på politiet.no/delbart. Gif- ene finnes der andre gif-er finnes på de forskjellige appene.

– Bildesvarene er en mer formell variant som brukes i svar, mens gif-ene er mer uformelle, forteller Tone Gulsvik.

Videre oppfordrer politiet til å rapportere den som sender nakenbilder til tjenesten der det skjedde, og eventuelt melde fra til politiet.

Politiet skal fortsatt holde "Delbart?"-foredrag, men de håper at andre som jobber med barn og unge også tar undervisningsopplegget i bruk.

– Politiet kan ikke alene forebygge ulovlig bildedeling. Vi er avhengige av at andre også kan dele kunnskap slik at barn og unge tar gode valg for seg selv og andre, sier Gulsvik.

Et av bildesvarene politiet oppfordrer barn og unge til å bruke.
Powered by Labrador CMS