Stadig flere danske skoler forkorter skoledagene

Det skaper bekymring i Kommunernes Landsforening, som ikke håper at den nye friheten gjøres permanent.

Publisert Sist oppdatert

Over hele Danmark har skolene anledning til å droppe elevplaner og gjøre skoledagen kortere ved å gjøre om understøttende undervisning til tolærerordninger. Dette skaper bekymring i KL, som ikke håper at den nye friheten gjøres permanent, skriver folkeskolen.dk

Folkeskoleelever over hele landet ser ut til å nyte godt av kortere skoledager enn de hadde ventet seg da de begynte på skolen etter sommerferien.

Begrepsforklaringer

Understøttende undervisning - dette begrepet kom inn med den danske skolereformen i 2014. Det var et forsøk på å skape et frirom i klassen med plass til alternative måter å lære på. Understøttende undervisning skulle gi elevene tid å fordype seg i fagområder på nye måter og gjøre skoledagen mer variert.

Elevplaner - alle elever i den danske folkeskolen skal ha en elevplan. Den brukes til en systematisk evaluering og oppfølging av hver enkelt elev. Målet er å forbedre elevens utbytte. Elevplanen skal inneholde elevens fremtidige læringsmål, status på målene og fremtidig oppfølging.

Den siste tiden har nemlig stadig flere kommuner besluttet å la skolene nyte godt av den ekstraordinære friheten som var en del av bred politisk avtale i kjølvannet av koronakrisen før sommerferien.

En stikkprøve som folkeskolen.dk har foretatt blant 10 vilkårlig utvalgte kommuner, viser at samtlige kommuner gir skolene friere tøyler til å organisere skoledagen. Dette gjelder blant annet København, Aarhus, Aalborg, Randers, Odense og Frederikshavn.

I alle 10 kommuner har skolepolitikerne besluttet å la skolene benytte de nye mulighetene for å se bort fra kravet om lærernes undervisningskompetanse og gjøre skoledagen kortere ved å gjøre om spesialundervisning til flere tolærer-ordninger.

KL: «Underlig timing»

I Kommunernes Landsforening (KL, tilsvarer Norges KS) har man ikke oversikt over hvordan kommunene og skolene benytter den økte friheten.

Men kontorsjef for barn, unge og folkeskole, Peter Pannula Toft, legger overfor folkeskolen.dk ikke skjul på at man i KL er bekymret for at skoler forkorter skoledagen.

Vi er akkurat kommet ut av det andre året der elevene ikke har vært så mye på skolen. Er det riktige svaret da at vi skal gjøre skoledagen kortere? Timingen er underlig, men det er en lokal beslutning. Det er lokalt man kjenner elevenes behov, sier Peter Pannula Toft.

Powered by Labrador CMS