Innføringen av opptakssamtaler på lærerutdanningen i Danmark har positiv effekt på frafall og på å få søkere med høyere karakterer. Ill.foto: FreeImages
Innføringen av opptakssamtaler på lærerutdanningen i Danmark har positiv effekt på frafall og på å få søkere med høyere karakterer. Ill.foto: FreeImages

Færre lærerstudenter faller fra etter innføring av opptakssamtaler

Innføringen av opptakssamtaler på lærerutdanningen i Danmark har ført til at færre studenter faller fra studiet og flere elever med gode karakterer fra videregående søker, ifølge en studie fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Da det ble innført opptakssamtaler på lærerutdanningen i Danmark for søkere som lå under et visst karaktergjennomsnitt, var et av målene å få ned det høye frafallet på utdanningen. Undersøkelsen viser nå at tiltaket med samtaler fungerer, ifølge eva.dk.

I samtalene skal søkerne i løpet av en halv time vurderes på seks felt: motivasjon, etisk evne, evne til å samarbeide og integritet, kommunikasjonsferdigheter, kognitiv evne og tekstforståelse og -håndtering.

Etter at innføringen av opptakssamtaler ser man også at elever med høyere karakterer fra videregående skole søker - og blir værende i studiet.

– Elever med høye karakterer fra videregående er en gruppe vi historisk sett har hatt problemer med å holde på i studiet. Samlet sett er det en positiv utvikling på lærerutdanningen som opptakssamtalene etter alt å dømme har bidratt til, sier Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Powered by Labrador CMS