– Elevenes rett til kvalifiserte lærere ved sykdom og annet fravær blir ikke oppfylt. Dette rammer elevene i den videregående skolen hardt, sier Dagrun Lundsvoll, avtroppende fylkesleder i UDF Østfold. Arkivfoto: Petter Opperud
– Elevenes rett til kvalifiserte lærere ved sykdom og annet fravær blir ikke oppfylt. Dette rammer elevene i den videregående skolen hardt, sier Dagrun Lundsvoll, avtroppende fylkesleder i UDF Østfold. Arkivfoto: Petter Opperud

– Jeg ville invitert seksåringene tilbake til barnehagene og slått sammen skole og SFO til et heldagstilbud

Dagrunn Lundsvoll, avtroppende fylkesleder i Utdanningsforbundet Østfold, ønsker seg en fornuftig og rettferdig inntaksmodell for videregående skole i den nye Viken fylkeskommune.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i Østfold?

– De fleste kommunene i Østfold har utfordringer med å sikre god nok tilstedeværelse av kvalifiserte barnehagelærer og lærere. Kun fire av ti ansatte i norske barnehager har barnehagelærerutdanning. Det vil si at tusenvis av små barn får ikke det tilbudet de har krav på etter barnehageloven.

I tillegg er vikarproblematikken en stor utfordring for kommunene og fylke. Elevenes rett til kvalifiserte lærere ved sykdom og annet fravær blir ikke oppfylt. Dette rammer elevene i den videregående skolen hardt. Dette er elever i sluttfasen av sitt skoleløp som fortjener så mye spisskompetanse som mulig, som ett springbrett inn i framtiden og voksenlivet.

– Har du fått noen signaler fra lokallag om hvordan de enkelte kommunene disponerer sine budsjetter og hvor de største behovene for satsing innen sektoren er?

­– I de fleste Østfold-kommunene opplever vi gjentatte kutt i budsjettene innenfor vår sektor. Det ser ikke spesielt optimistisk ut for de kommende årene heller, med stadig dårligere kommuneøkonomi. En skole der budsjettene er skåret til beinet, risikerer å kun bli et oppholdssted.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

· Minimum oppfølging av bemanningsnorm for barnehagene, men hvorfor ikke mer?

· Å oppfylle minimumsnormen for lærertetthet. Kvalifiserte lærere i alle timer!

· En fornuftig og rettferdig inntaksmodell for videregående skole i den nye fylkeskommunen Viken.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Vedtaket som ble gjort i fellesnemnda Viken angående PC-ordningen for elevene i videregående skole. Man vedtok den såkalte Akershus-modellen, med elev-eid digitalt utstyr. Den økonomiske byrden legges på elevene med Akershusmodellen. Vi kan risikere at spennet i utstyr i en klasse varierer fra den dyreste Apple-maskinen til den enkleste PC.

Problemet med dette er at det i all hovedsak begrunnes i økonomi. Pedagogikk er ikke nevnt i det hele tatt. Det er paradoksalt at PC-ordningen som et middel til sosial utjevning er nedskalert, til tross for at utjevning av sosiale forskjeller er en av kjerneverdiene til det nye fylket.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Innføring av pedagognormen i barnehagen og minimumsnormen for lærertetthet i skolen.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Vedtaket om avskilting av lærere, det vil si vedtaket om at den den nye kompetanseforskriften fra 2015 skulle ha tilbakevirkende kraft.

– Hvis du var fylkesordfører for en dag, hva ville du gjort?

– Jeg ville invitert seksåringene tilbake til barnehagene og slått sammen skole og SFO til et heldagstilbud.

Powered by Labrador CMS