Hvordan skal vi rekruttere nye lærerutdannere med bakgrunn fra profesjonen med disse lønnsforskjellene, spør Mari O. Bjerke. Ill.foto: Utdanning
Hvordan skal vi rekruttere nye lærerutdannere med bakgrunn fra profesjonen med disse lønnsforskjellene, spør Mari O. Bjerke. Ill.foto: Utdanning

«Da jeg leste om lønn i stillingsbeskrivelsen, falt interessen betraktelig»

De siste linjene i stillingsutlysningen beskrev lønn. Da falt interessen min betraktelig.

Høgskolen i Østfold lyste nylig ut undervisnings- og forskningsstillinger i pedagogikk. Høgskolen utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole.

Jeg oppfylte de faglige kravene til å søke stillingene og har også, etter atten år i grunnskolen, bred erfaring fra praksisfeltet.

Både som profesjonsutøver i skolen og som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet er jeg opptatt av at lærerutdannere også må rekrutteres fra den gruppen som har solid kunnskap om og erfaring fra den yrkeshverdagen studentene utdannes for.

Gjennom mitt verv som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Halden har jeg kunnskap om at lønnsnivået til høgskolelektorer og de med førstestillinger i universitets -og høgskolesektoren er lavt, sett i sammenheng med utdanningsnivå, og at de også har hatt en lavere lønnsutvikling enn gjennomsnittet i staten og samfunnet for øvrig.

Det er ikke enighet i samfunnet om hvor avgjørende lønn er ved valg av jobb. Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, hadde lønn oppe som et av temaene under en uformell høring om lærermangelen på Stortinget nå i mars. «I motsetning til hva enkelte andre tror, mener vi at lønn er viktig. For å få folk til å bli i yrket, må vi se på lønn», sa Handal under høringen.

Da jeg leste stillingsutlysningen fra Høgskolen i Østfold var beskrivelsen av jobben det første jeg leste. Deretter leste jeg kvalifikasjonene de satt til søkerne. Etter å ha lest dette var min interesse for stillingene fortsatt sterk. De siste linjene i stillingsutlysningen beskrev lønn. Da falt interessen min betraktelig.

I likhet med Steffen Handal mener jeg at lønn er viktig! Jeg liker å jobbe, men jeg liker også å få uttelling i lønn for den jobben jeg gjør. Jeg er ansatt i Halden kommune og lønnes etter hovedtariffavtalen i KS. Høgskolen i Østfold ligger innenfor statlig område og de har sin egen hovedtariffavtale. Min årslønn ville kunne blitt redusert med minst 100.000 kroner ved å endre stilling fra grunnskolelærer til høgskolelektor.

For meg er dette et personlig dilemma, men for samfunnet er det en større utfordring. Hvordan skal vi rekruttere nye lærerutdannere med bakgrunn fra profesjonen med disse lønnsforskjellene?

Dette viser at det er all grunn til å støtte de ansatte i universitets -og høgskolesektoren når de i årets tariffoppgjør krever økt lønn og et nytt lønns -og forhandlingssystem!

 

  • Mari O. Bjerke er lokallagsleder, Utdanningsforbundet Halden
Powered by Labrador CMS