Per Kristian Solevåg, nyvalgt medlem i fylkesstyret, Utdanningsforbundet Buskerud

− Lærere må slutte å betale utstyr fra egen lomme

Lærere må slutte å dekke over når politikere ikke bevilger nok penger til utstyr på skolene. Et bedre alternativ kan være å sende en avviksmelding

Publisert Sist oppdatert

Denne uka er det fylkesårsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud. Delegatene vedtar politikken for kommende periode og avgjør også hva de skal jobbe for å få inn som saker på landsmøtet til Utdanningsforbundet senere i år.

Per Kristian Solevåg mener at lærere må slutte å supplere med nødvendig utstyr når skolene ikke kan stille med det som er nødvendig. Det fører bare til at ingen blir stilt til ansvar, og at man dekker over det at politikerne ikke klarer å ordne opp i dette.

− Det er ikke riktig å skjule at skolen er underfinansiert, så lenge det kan føre til at man ikke når læringsmålene. Vi som lærere må ikke skjule underfinansiering ved å «ordne opp». Jeg forstår at lærere kan velge slike løsninger, men det resulterer bare i at vi ikke får politikerne til å våkne, sier han.

Innlegget hans kom i forbindelse med at årsmøtet i Buskerud vedtok et forslag om at det skal innføres nasjonale retningslinjer for ha som er «nødvendig utstyr, inventar og læremiddel» i norske grunnskoler. Dette for å sikre en likeverdig opplæring.

Til grunn for vedtaket ligger at forskjellene fra skole til skole hvordan utstyr, rom og fysiske rammer legger til rette for et likeverdig opplæringstilbud er store. Noen skoler er fullt utstyrt mens på andre skoler skal alle kompetansemål nås i ett og samme rom med svært lite utstyr. Mangelen på utstyr og fysiske rammer gjør det ekstremt utfordrende for lærere å kunne tilby det læreplanene krever, og gjør at fylkeslaget mener det er behov for nasjonale retningslinjer for et minstekrav for hva som er nødvendig utstyr, inventar og læremiddel i opplæringsloven §9-3.

Solevåg legger vekt på at det er profesjonen selv som må bestemme hva som skal betraktes som nødvendig utstyr.

− Dette må bestemmes på skolene og ikke på kommunenivå, sier han.

Han mener det er viktig at lærere nå tar i bruk avviksmeldinger når underfinansiering fører til at skolen ikke kan gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

− Man sender gjerne avviksmeldinger når det gjelder voldshendelser, men det bør man også gjøre når mangel på utstyr eller andre ressurser gjør at man ikke klarer å gi tilstrekkelig god undervisning, sier Solevåg.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS