Erik Grimstø
Rektor Erik Grimsbø.

Rektor: Mangler penger – lei av å velge hvem av elevene som får hjelp

– Det er jeg som rektor som til slutt må prioritere hvem av elevene som skal få støtta de trenger, og hvem som ikke får, sier rektor Erik Grimsbø.

Publisert Sist oppdatert

Slik blir det når overføringene til oppvekstsektoren er så små at de ikke rekker til en tilfredsstillende oppfølging av lov og læreplan, ifølge Erik Grimsbø.

Han er rektor ved barneskolen Gjøvik skole, og medlem i Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Innlandet. Onsdag inntok han talerstolen på fylkesårsmøtet og fikk støtte fra salen:

Nå krever fylkeslaget at finansiering av oppvekstsektoren blir tydeligere i Utdanningsforbundets politikk.

– Har du tatt dette opp med dine ledere?

– Ja, helt klart. Og det skjer at jeg da kommer igjennom og får det som trengs for å ikke sette elevenes behov opp mot hverandre. Men langt fra alltid.

Har ledere i skole og barnehage sagt tydelig nok fra om dette dilemmaet?

– Vi prøver. Hvis vi ikke blir tydelige nok er det fordi vi ikke ønsker å gjøre foreldra urolige over at barnet ikke får det det trenger.

– Stor belastning

I løpet av mai arrangerer alle fylkeslagene i Utdanningsforbundet sine årsmøter. Til høsten møter delegatene fra Innlandet de andre fylkesdelegatene på landsmøtet. Der vil de fremme saken om midler i oppvekstsektoren.

På Innlandets møte skildra Lars Frode Finstad i fylkesstyret skildra runddans der lokale politikere ber om mer penger fra sentralt hold for å finansiere lokale oppvekstinstitusjoner, mens sentrale politikere framhever at prioriteringene skal gjøres på lokalt plan.

– Men det er ikke mulig å prioritere når ressursene i utgangspunktet ikke strekker til, sa Finstad.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

Torill Eriksen Myrstuen, som også sitter i fylkesstyret, fulgte opp med at en underfinansiert oppvekstsektor legger en stor belastning på lederne i skole og barnehage.

– Økonomihåndteringa er så krevende at det ikke blir tid og krefter overs for pedagogisk ledelse, og det får store følger for arbeidet i klasserom og avdelinger, sier Myrstuen.

Vil ikke konkurrere med helse

Helsesektoren ble pekt ut som den store konkurrenten om de lokale midlene.

Det fikk fylkesleder Thore Johan Nærbøe til å understreke at kravet ikke skal være at penger skal omdisponeres fra helse til oppvekst. Økte oppvekstmidler skal komme anna sted fra, understreka han.

– Dette er et verdispørsmål. Ingen vil ha det slik vi har det nå, sa han.

Powered by Labrador CMS