Stjørdal rådhus.

Mener budsjettforslag er et brudd på loven

Lærere i Stjørdal advarer politikerne mot å vedta et budsjett som vil bety at lærernormen og vedtak om spesialpedagogisk hjelp ikke kan innfris neste skoleår.

Publisert

Det skriver lokalavisen Bladet.

I forslaget til budsjett heter det: «I strateginotatet ble det estimert et behov for tilsvarende 12 mill. skoleåret 2022/ 23 for å innfri lærernorm og vedtak om spesialundervisning. Denne økningen tas med i rammefordelingen for våren 2023 (inneværende skoleår), men trekkes tilbake fra høsten 2023. Med en reduksjon på 12 mill. på årsbasis kan vi ikke garantere innfrielse av lærernorm og vedtak om spesialpedagogisk hjelp for skoleåret 2023/24».

Nå advarer rektorer og lærere mot å vedta et budsjett som de mener vil være et brudd på loven.

– Dette er et forslag som ikke gjør oss i stand til å oppfylle lovkravene for bemanning fra neste skoleår. Og det går spesielt på to ting: lærernormen og spesialpedagogisk hjelp, sier rektor Torbjørn Morset Størseth ved Stokkan ungdomsskole til Bladet.

– De svakeste vil da ikke få den hjelpen de har behov for. Det var mye fokus på sårbare elever under pandemien, men under budsjettforhandlingene er det fryktelig stille, sier han og får støtte fra rektorkolleger og Utdanningsforbundet lokalt.

Kommunedirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan, sier budsjettforslaget som er lagt frem er stramt. Utover det henviser han til politikernes behandling i kommunestyret torsdag.

Lærernormen ble innført i august 2018 og strammet inn året etter. Ifølge forskriften til opplæringsloven skal det være én lærer per 15 elever i 1. til 4. klasse og én lærer per 20 elever i 5. til 10. klasse.Powered by Labrador CMS