Til fremme av leselyst

Publisert Sist oppdatert

Læselyst og læring
Av Sigrid Madsbjerg og Henriette Romme Lund (red.)
200 sider
Dansk psykologisk forlag

”Det har aldrig været vigtigere end nu at være opmærksomme på børns læselyst, for når de har lært sig at læse, holde de op med at læse – i hvert fald i bøger”, står det på baksida av den danske boka ”Læselyst og læring”. Boka, som er ei artikkelsamling om hvordan lærere sammen med elevene kan arbeide for å fremme og bevare leselysten. Erfaringer har vist at mange barn i tiårsalderen legger bøkene på hylla. Boka gir derfor mange råd, gitt både av forskere og praktikere, om hvordan en skal holde ved like lesing av bøker. Det henvises til forskning som overbevisende viser at lesing øker barns kognitive ferdigheter.

Å undervise i litteratur innebærer å lære elevene å kunne se dobbeltheten i en tekst. God undervisning kan hjelpe til å ”flytte” elevene og kan dermed være identitetsskapende og utviklende. Å stimulere de unge til lesing er en sentral oppgave også i norsk skole, derfor kan de mange sider ved lesing som belyses i denne boka, også gi norske lærere ny innsikt. 

Powered by Labrador CMS