Hvordan leke seg til lærdom

Dette er ei bok med gode ideer om hvordan fantasien kan brukes til å bli fortrolig med språk og tall. Men hva med å ta i bruk virkeligheten også? undrer vår anmelder.

Publisert Sist oppdatert

Tall- og språksprell
En praktisk-teoretisk veiledning

Av Anne Marit Valle, Lise Olvik og
Ann Karin Orset
122 sider
Gyldendal akademisk

– Har dere hørt om den gangen heksa Surhild kalehudret (forhekset) alle barna som befant seg i nærheten? Førskolelærer Borgar lar blikket gli over barnehagegruppen.

Slik starter første kapittel av "Tall- og språksprell", som er en praktisk-teoretisk veiledning for hvordan en kan jobbe med språk og tall i barnehagen. Boka skal ifølge forfattertrioen gi en viktig bakgrunn og en dypere faglig forståelse for arbeidet med de ulike øvelsene i aktivitetspermen med samme navn.

Lekene som presenteres i boka, varer cirka 15 minutter, og de kan gjennomføres av en voksen i ei gruppe på inntil ti barn. Det tar åtte uker å komme seg gjennom aktivitetene, med tre eller fire økter per uke. Formålet med lekene er å styrke barnas bevissthet og stimulere til utvikling av ordforråd og grunnleggende begreper.

Språksprell er delt inn i seks områder med stigende progresjon, mens i tallsprell er lekene delt inn i fem områder, der det er tenkt tre til fire leker per uke. I tillegg er det lagt inn noen ekstra sprell for dem som ønsker å leke mer.

Oppgavene introduseres på en stimulerende og lekende måte, til undring og refleksjon rundt ulike tema, som rom og posisjon, former, tall og telling, lyd, rim og regler. Her gis tips og råd om ulike dramapedagogiske arbeidsmåter. I tillegg er et eget kapittel viet drama i barnehagen, hvor det understrekes hvor stort ansvar de voksne har for å ivareta utviklingen av barnets kreativitet og forestillingsevne.

– I dag skal vi være med på fisketur, sier Borgar med glimt i øyet. Hun spør om barna kan tegne Bøtteknotten, som har kjøpt seg båt. Barna skal få være med på en tur i båten. Sammen blir de enige om hvor mange armer, føtter og fingre han skal ha. På denne måten får barna øvd seg i å telle, og de får begreper om mengde.

Samtalen går nå inn på hvordan en båt ser ut. Deretter oppfordres den voksne til å ta barna med om bord i den usynlige båten, der de forklarer hva som er foran og bak. For å avgrense båtens område gis det tips om å legge markeringer på gulvet, for eksempel et hoppetau. Ungene skal så forestille seg at de er ute på havet og at båten gynger fram og tilbake, til høyre og venstre. Sammen skal de snakke om begrepene høyre og venstre, telle hvor mange de er i båten og hvordan de må sitte for å være i balanse. På denne måten leker barna seg til forståelse av rom og posisjon. I forkant av leken skal barna stå to og to sammen arm i arm og vugge mot høyre og venstre. Bodil snakker om begrepene høyre og venstre og hva det vil si å være i balanse.

"Hvorfor ikke ta barna med ut i båt, og la de få kjenne vuggingen på kroppen?" tenker denne leser. Å innbille seg at de er i en båt, blir som å tegne pizza på skolekjøkkenet istedenfor for å lage den selv. I barnehagen kan det skorte på tid og ressurser, men hvorfor skal en alltid velge rimeligste løsning? Hvorfor ikke la barna få ta og føle på epler, pærer og bananer istedenfor å være en banan, ligge med hendene over hodet, litt bøyd, slik boka legger opp til.

Forfatterne av ”Tall- og språksprell” forklarer senere i boka at vi utvikler fantasien når vi leker og forestiller oss ting. De mener at gjennom lek og fantasi erfarer barn verden rundt seg, samtidig som de lærer å mestre den.

Undertegnede ser dette poenget, og i boka legges det opp til mange fine oppgaver med konkrete eksempler på hvordan en kan anvende denne metodikken. Du settes raskt inn i oppgavene som har vært prøvd ut i barnehagen. Hver oppgave er også etterfulgt av tankespinn, det vil si at barna får et spørsmål de skal undre seg over. I tillegg er et eget kapittel viet tankespinn, som skal stimulere til undring og refleksjon, for eksempel: Hvorfor har vi fingre?

Boka er skrevet i et lett språk og har fin progresjon. Her er mange gode tips om aktiviteter og undringsspørsmål som skal stimulere til utvikling av skriftspråklige ferdigheter og matematisk kompetanse. Ja takk, begge deler.Powered by Labrador CMS