Engasjerende om skånsomme skilsmisser

Boka henvender seg til alle voksne som har behov for råd i forbindelse med skilsmisse og barnefordeling, men den er også høyaktuell for mennesker som jobber med barn til daglig, skriver omtaleren av denne boka.

Publisert Sist oppdatert

Skånsomme skilsmisser - med barnet i fokus
Av Kari Moxnes
166 sider
Høyskoleforlaget
 
I boka "Skånsomme skilsmisser - med barnet i fokus" gir professor Kari Moxnes oss innblikk i den kunnskapen hun har opparbeidet seg gjennom 25 år med familieforskning.
 
Hun arbeider ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Boka er engasjerende og lettlest. Den er ei bok for de fleste som trenger veiledning i forbindelse med skilsmisser i familier med barn i oppvekstalder.
 
Hvordan går det så med barn som opplever at foreldrene flytter fra hverandre?
Dette er ett av spørsmålene Kari Moxnes stiller i boka "Skånsomme skilsmisser - med barnet i fokus". Den er bygd på mange av de spørsmålene hun har fått fra voksne og barn som er involvert i en skilsmisse.
 
Bokas første del er konsentrert om barnet. Der behandler hun hvordan barn opplevelser en skilsmisse og de konsekvenser den får. Den neste delen er konsentrert om foreldresamarbeid, hva som kan hindre foreldre i å samarbeide, og om lovverk og fordelingen av barna etter et samlivsbrudd.
 
Hvordan vil det gå med barna hvis vi skiller oss? Dette er det spørsmålet forfatteren mener hun oftest har fått fra foreldre som er i en skilsmissesituasjon. Hun har erfart at barns reaksjon på å få vite om skilsmissen, blir sjokkartet for de fleste. Det er som oftest i denne fasen utbruddene er størst.
 
De fleste barna opplever det at foreldrene flytter fra hverandre, som svært vanskelig. De reagerer med å bli ulykkelige og redde, noen blir aggressive mot foreldrene og mot andre voksne og venner. Allikevel er det langt vanskeligere for mange av barna i de tilfeller det kommer stemødre eller stefedre inn i bildet enn ved selve bruddet.
 
Forfatteren har satt opp fire faktorer som har betydning for barnas reaksjon på skilsmissen:
- Barns forståelse av situasjonen.
- Konfliktnivået i familien.
- Foreldrenes tilstand ved bruddet.
- Alder.
 
Andre hyppige spørsmål fra foreldre som skal skilles er: Hva kan foreldrene gjøre for å få et godt samarbeid? Hvor er det best for barnet å bo, og hvordan skal vi organisere samværsretten best mulig? Media klarer ofte å lage et inntrykk av at skilte foreldre vanligvis er i konflikt med hverandre.
 
Kari Moxnes mener at hun gjennom sin forskning har sett en langt mer positiv situasjon. Det store flertall av foreldre har et positivt samarbeid om barna. "Jo mer omfattende samarbeidet er, dess bedre er det for barna", skriver hun. Hun tar for en seg en rekke negative faktorer som oppstår ved svak kontakt og lite samarbeid mellom foreldrene.
 
Samarbeidet mellom foreldrene handler om i hvor stor grad de deler på omsorgen, og hvor god kontakt de har med hverandre. Hun viser til nordiske undersøkelser der det kommer fram at ett av fem barn har liten kontakt med en av sine foreldre.
 
Men ifølge hennes egne undersøkelser samarbeider de fleste foreldrene godt. De diskuterer spørsmål som barneoppdragelse og trivsel på skole og i barnehage. De deltar som oftest på foreldremøter sammen, og de deler bekymring om sykdom og lignende.
 
Hun ser også på hva lovverket sier om foreldrefordelingen. De fleste foreldre blir enige om bosted for barna uten å gå til domstolen. I enkelte saker blir det allikevel dom, og da blir barnas ønsker hørt når de er over 12 år.
 
Det skal blant annet legges vekt på emosjonelle tilknytninger og at barnets tilværelse blir minst mulig forandret. Forfatteren avslutter med å anbefale delt omsorg for barnet og størst mulig deltaking fra begge foreldrene.
 
Man kan jo selvfølgelig spørre seg om det finnes skånsomme skilsmisser? Jeg har bare tatt for meg noen få av problemstillingene i boka. Forfatteren belyser mange vanskelige spørsmål ved en skilsmisse, og sier i innledningen at de fleste finnes det ingen enkle svar på. Hun bagatelliserer ikke problematikken, men deler med oss den erfaringen hun har skaffet seg om hvordan barn blir minst mulig skadelidende.
 
Boka er skrevet på en måte som gjør den tilgjengelig for mange. Hun kaller den selv populærvitenskapelig, og har unngått å komme med mange referanser i inne i boka. Dette gjør at den er lett og engasjerende å lese.
 
Boka henvender seg til alle voksne som har behov for råd i forbindelse med skilsmisse og barnefordeling, men den er også høyaktuell for mennesker som jobber med barn til daglig. Denne boka kan være et nyttig redskap for lærere, førskolelære og spesialpedagoger som gjennom sitt yrke ofte er i kontakt med barn i en skilsmissesituasjon.
 
Den tilfører oss kunnskap som kan gi en bedre forståelse av barnas reaksjoner og atferd i forbindelse med skilsmisse i heimen. Boka vil også kunne ta livet av en del myter omkring skilsmisser og barn og voksnes opplevelser av disse.

Powered by Labrador CMS