Bergen Private Gymnas har inngått forlik med staten, og skal betale 5,2 millioner kroner.
Bergen Private Gymnas har inngått forlik med staten, og skal betale 5,2 millioner kroner.

Private gymnas må betale 11 millioner til staten

Utdanningsdirektoratet konkluderte med at statstilskuddet ikke var kommet elevene ved Bergen Private Gymnas AS og Metis videregående skole AS til gode. Nå har de inngått forlik med staten, og må ut med til sammen 11 millioner kroner.

Publisert

Dermed er en årelang uenighet mellom staten og de to videregående skolene i Bergen, som begge er eid av Metis Education, avsluttet.

Forliket innebærer at Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole betaler henholdsvis 5,2 og 5,8 millioner kroner til staten, og at alle forhold knyttet til tilsynene som har vært gjennomført med skolenes økonomiforvaltning for perioden 2010 til 2014 dermed er endelig avgjort.

Les også: Udir krever at private vgs. betaler tilbake om lag 10 millioner kroner

Begge de to skolene er finansiert av statstilskudd og skolepenger.

I en tilsynsrapport fra 2018 konkluderte Utdanningsdirektoratet med at Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole har betalt eier Metis Education 21,5 millioner kroner over markedsmessig pris for leie av skolelokalene, og at statstilskuddet og skolepengene dermed ikke er kommet elevene til gode.

Tilsynet i 2018 var en oppfølging av et tilsyn i 2011. I det tilsynet hadde skolen tilsvarende høye tilbakebetalingskrav på husleien. Tilbakebetalingskravet på husleien for 2011 ble opprettholdt av Utdanningsdirektoratet 11. desember 2013, av Kunnskapsdepartementet 19. desember 2014, av tingretten 28. juni 2016, og sist i lagmannsretten 1. september 2017.

Departementet skriver i en pressemelding at de mener at "skolene har vist en konstruktiv vilje til å innrette sin praksis i samsvar med regelverket, samt driver skoler som kan vise til gode resultater".

– Tidligere rettssaker mellom partene har bidratt til viktige avklaringer av hvordan regelverket skal forstås, og departementet har utarbeidet egne retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris, heter det i pressmeldingen.

– Departementet mener det er lite hensiktsmessig å fortsette å kontrollere forhold som ligger tilbake i tid. Forliket innebærer at eventuelle nye tilsyn med skolene i hovedsak vil rette seg mot forhold fremover i tid.

Powered by Labrador CMS