Akademiet videregående skole i Oslo er blant skolene som må betale tilbake statsstøtte etter et tilsyn av Udir.

Udir krever at private vgs. betaler tilbake om lag 10 millioner kroner

Sju private videregående skoler må betale tilbake nær ti millioner kroner for det Udir mener var brudd på utbytteforbudet i perioden 2010–2014.

Skolene det gjelder er Akademiet i Oslo, Drammen, Sandnes, Ålesund og Molde, samt Metis videregående i Bergen og Bergen Private Gymnas. Skolene må totalt tilbakebetale 9.638.652 kroner.

Vedtaket mandag er siste omdreining i en langvarig sak som startet etter tilsyn tilbake i 2010 og 2011.

Utdanningsdirektoratet mener de aktuelle skolene har handlet med selskaper som står skolene nær og foretatt skjulte overføringer av midler til eierne. Det innebærer at skolene har brutt loven som sier at eierne ikke har lov til å ta utbytte.

– Handel med eierne er lov, men det må skje på markedsmessige vilkår, og vi mener at det ikke er tilfellet her, sier Idun Klette Låhne, avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn i Udir til NTB.

Datamaskiner og husleie

For de fem Akademiet-skolene dreier sakene seg om leie av datamaskiner fra skolenes morselskap til skolene. Udir mener leien ble priset for høyt, og at morselskapene ikke hadde lov til å ta deler av stordriftsrabatten de fikk på innkjøp av datamaskiner, men at skolene skulle hatt hele rabatten.

Udir mener overordnet at skolenes eiere skulle ha gått inn med kapital og kjøpt utstyr til skolene og ikke lånt dem penger eller leaset utstyr.

Også saken mot Metis videregående skole og Bergen Private Gymnas, begge eid av Metis Education, dreier seg om fordeling av innkjøpsrabatten på datamaskiner, samt om husleie. Skolene leide lokaler av morselskapet, og direktoratet mener skolene betalte over markedspris i husleie.

Les denne: Sju skoler må betale tilbake millionbeløp

– Vi ser svært alvorlig på det som har kommet fram i tilsynet. Friskolene har påtatt seg et viktig samfunnsansvar. De skal først og fremst gi elevene den opplæringen de har rett på, og når skolene da betaler indirekte utbytte til eierne, er det i strid med kravet om at statsstøtte fullt ut skal komme elevene til gode, sier Låhne.

Kritisk til tidsbruk

Trond Botnen, daglig leder ved Metis videregående skole og Bergen Private Gymnas, sier styret i Metis Education er uenig i konklusjonen og vurderer å klage inn vedtaket.

– Skolene ville aldri ha fått kapital til å kjøpe disse datamaskinene alene. Derfor gikk Metis Education inn og stilte garantier og fikk maskiner til rabattert pris som de leaset til skolen. Vi mener da det er riktig at rabatten ble delt mellom morselskapet og skolene, sier Botnen.

Han understreker at saken er gammel og ikke vil få noen betydning for driften av skolen eller skolens elever.

Botnen er svært kritisk til at direktoratet har brukt så lang tid på å konkludere i saken.

– Dette gjelder en åtte år gammel sak, men folk opplever det som en ny sak hver gang den omtales. Det er helt forferdelig for oss som skole at dette har tatt så lang tid, sier Botnen til NTB.

Utdanningsdirektoratet sier det har tatt tid fordi det har vært krevende å få saken godt nok opplyst.

– Vi har måttet be om å få tilsendt dokumentasjon i flere omganger. Deler av vurderingen har også vært to runder i rettssystemet, der den sist ble opphevet i 2017. Vi har derfor måttet vurdere saken på nytt, sier Låhne i Udir.

Vil klage

Styreleder for Akademiet Ålesund, Jan Ove Otterlei, sier skolen vil klage på vedtaket som de mener er uriktig.

Kjetil Eide, styreleder for Akademiet Drammen, sier skolen vurderer å klage saken inn. Han mener direktoratets konklusjon om Akademiet i Drammen bygger på store feil og mangler.

– Vedtaket gjelder forhold fra 2010 og 2011 og er i hovedsak nøyaktig samme vedtak som ble underkjent av lagmannsretten i 2017, skriver Eide i en epost til NTB.

Begge understreker at saken ikke vil få noen konsekvenser for driften eller elevene.

NTB har ikke lyktes med å få kommentar fra ledelsen ved Akademiet i Oslo, Molde og Sandnes.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS