Sju skoler må betale tilbake millionbeløp

Utdanningsdirektoratets tilsyn med de seks Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas avdekker omfattende brudd på privatskoleloven.

Akademiet Oslo, Akademiet Bergen, Akademiet Sandnes, Akademiet Drammen, Akademiet VGS Ålesund, Akademiet VGS Molde og Bergen Private Gymnas har gjennom handel med nærstående selskaper hatt kostnader på til sammen ca. 12,7 millioner kroner som ikke har kommet elevene til gode.

Les også: Akademiet får redusert tilbakebetaling, men vurderer å klage

Utdanningsdirektoratet har vedtatt at skolene må betale tilbake statstilskudd som er brukt i strid med privatskoleloven, og endre den lovstridige praksisen når det gjelder kjøp av varer og tjenester fra nærstående selskaper.

- Privatskoler mottar tilskudd for å gi elevene et opplæringstilbud i samsvar med privatskoleloven. Når tilskuddet ikke kommer elevene til gode, er dette svært alvorlig, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim, i en pressemelding.

Lovbruddene som er avdekket i tilsynet
Det er gjennom tilsynet avdekket at tilskuddet som utbetales til Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas, ikke fullt ut kommer elevene til gode. Dette er i strid med privatskoleloven. Skolene har betalt overpris på varer og tjenester fra nærstående selskaper og kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften. I mange av tilfellene har skolen kjøpt tjenester via nærstående selskaper når det hadde vært mer rasjonelt for skolene å skaffe tjenesten direkte.

Hovedfunnene i tilsynet er at flere av skolene i handelen med nærstående selskaper har betalt vesentlig over markedspris for følgende varer og tjenester:

  • Husleie
  • Innleie av daglig leder
  • Innleie av undervisningspersonell
  • Kjøp av Macbook-maskiner

- Det er de nærstående selskapene som sitter igjen med gevinsten av den interne handelen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim.


Utdanningsdirektoratet vedtar tilbakebetalingskrav
Alle de syv skolene har nå fått vedtak om å betale tilbake statstilskudd og endre praksis. Vedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet etter forvaltningslovens regler om dette.

Tilbakebetalingskravene fordeler seg slik:

Akademiet Bergen: kr 4 670 000
Bergen Private Gymnas: kr 3 515 000
Akademiet Oslo: kr 1 572 000
Akademiet Sandnes: kr 1 423 000
Akademiet Drammen: kr 924 000
Akademiet VGS Ålesund: kr 553 000
Akademiet VGS Molde: kr 28 000

Tilsynsrapportene, som nå er sendt til skolene, gjelder for 2011.


Bakgrunn for tilsynet og tilsynsprosessen
Utdanningsdirektoratet har ansvar for å føre tilsyn med privatskoler som er godkjent etter privatskoleloven. Tilsynet skal blant annet sikre at det tilskuddet skolene får fra staten, kommer elevene til gode. Utdanningsdirektoratet har gjennomført tilsyn med de syv skolene siden sommeren 2012 etter at blant annet Riksrevisjonen meldte fra om mulig ulovlig handel med nærstående selskaper.

Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas ble 20. juni 2013 varslet om vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd og pålegg om retting. Skolene fikk mulighet til å uttale seg om forhåndsvarselet. På bakgrunn av skolens uttalelser har Utdanningsdirektoratet gjort enkelte endringer og redusert tilbakebetalingskravet. En stor del av reduksjonen skyldes at Utdanningsdirektoratet har valgt å ikke kreve tilbake midler som er benyttet i forbindelse med et ulovlig programfagssamarbeid mellom Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas. Det er også gjort reduksjon i tilbakebetalingskravene som følge av at skolene mellom den foreløpige og den endelige tilsynsrapporten har lagt fram opplysninger og dokumentasjon som danner grunnlag for endringer i beregninger og beregningsgrunnlag.

Les mer om resultatet fra tilsynet ved de syv skolene her:
http://www.udir.no/Regelverk/Tilsyn/_Tilsynsrapporter_Private_skoler/Private-skoler-2013/Tilsynsrapport-fra-Akademiet-skolene-og-Bergen-Private-Gymnas/

Powered by Labrador CMS