Om det ikke tilføres ekstra midler tvinges kommunene til å nedprioritere andre tjenesteområder, som for eksempel eldreomsorg, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. Arkivfoto: Paal Svendsen
Om det ikke tilføres ekstra midler tvinges kommunene til å nedprioritere andre tjenesteområder, som for eksempel eldreomsorg, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. Arkivfoto: Paal Svendsen

- Det er en stor skandale dersom det ikke kommer friske midler til barnehagenormen

KS mener at det er en stor skandale dersom det ikke kommer friske midler til barnehagenormen. – Uakseptabelt, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Eide sier det er skuffende at regjeringen fortsetter å opptre som om bemanningsnormen er fullfinansiert. Han påpeker at KS har dokumentert grundig at den ikke er det.

– Dette må stortingsflertallet nå endelig rydde opp i ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019, sier Eide.

Kommunene er ikke mot norm, men har hele tiden krevd at denne fullfinansieres, heter det på ks.no.

Om det ikke tilføres ekstra midler tvinges kommunene til å nedprioritere andre tjenesteområder, som for eksempel eldreomsorg, sier Eide.

– Vi har hatt en tydelig forventning om at finansieringen må økes slik at kommunene ikke må nedprioritere andre viktige samfunnsområder for å oppfylle den nye normen. Dette er et eksempel på en uakseptabel overstyring av kommunene, sier direktør for interessepolitikk, Helge Eide.

Bemanningsnormen for barnehagene går ut på at det maksimal skal være tre barn under tre og seks barn over tre år per ansatt.

Det er de faktiske kostnadene som må kompenseres, og KS har grundig dokumentert at det vil mangle én milliard kroner i 2021.

Powered by Labrador CMS