Foto: Erik M. Sundt.
Foto: Erik M. Sundt.

Bemanning kan bli en utfordring når koronafravær slår inn for fullt mener barnehageledere

Norlandia-direktøren tror det kan bli diskusjoner om hvordan barnegruppene skal organiseres for å få ting til å fungere.

Publisert

Utdanning har skrevet om at en rekke lærere i barnehager og skoler er i risikogrupper for å bli alvorlig syke ved koronasmitte.

Flere av dem vil ikke kunne vende tilbake til jobb som normalt, noe som kan gi bemanningsutfordringer for barnehager og skoler.

Kristin Voldsnes, direktør i Norlandia Barnehagene, sier fravær fra ansatte i risikogruppene er en del av problemstillingene barnehagene nå må løse. Hun sier de har hatt tett dialog med ansatte det gjelder.

– Vi kartla dette når det nærmet seg gjenåpning, og vi guidet de ansatte dette eventuelt gjaldt til å kontakte fastlegene Det er legene som må avgjøre om de fortsatt bør være hjemme. Hjemmekontor er heller ingen løsning som fungerer i barnehagene, så dette er en utfordring, sier Voldsnes.

Vikarer og smitterisiko

– Samtidig er ansatte i risikogruppene bare en del av et større bilde når det kommer til fraværsproblematikk. Nå gjelder det å tilrettelegge best mulig for flest mulig, sier Voldsnes.

Hun sier det vil bli en enda større utfordring når flere barn vender tilbake, når ansatte flere steder sannsynligvis må i karantene, når flere ansatte testes og har fravær før testresultatet foreligger, når flere ansatte blir syke med covid-19 og når det også vil komme sykdom blant ansatte som ikke er knyttet til covid-19.

– Hvis en ansatt blir syk og må hjem, hva gjør vi da med kohorten med barn. Får vi foreldre til å hente, eller setter vi inn vikar. Å sette inn vikar vil også være en smitterisiko. Private barnehager i de fleste kommuner har frem til nå ikke fått tilskudd til å sette inn vikarer. Dette vil bli en stor utfordring fremover, sier Voldsnes.

Annerledes kohort-organisering?

Hun sier gjenåpningen har gått så bra som det kunne gå.

– Barnehagene har strukket seg ekstremt langt for å ivareta hensynene til smittevern og skape gode dager, slik at foreldre vet at smittevernet er godt ivaretatt når barna vender tilbake til barnehagen, sier Voldsnes.

Hun peker også på at en del pedagoger i den første perioden ikke har tatt ut planleggingstid for å få hverdagen til å gå i hop, noe som ikke er en varig løsning.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet må selvsagt komme med retningslinjer som vi skal følge, men det er et spørsmål om organiseringen av kohortene kan organiseres annerledes og at vi fortsatt kan ivareta smittevernet, sier Voldsnes.

– Krevende med dagens økonomi

Direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen, forteller at de ennå ikke har oversikt over hvor mange barnehager som sliter med høyt fravær fra ansatte i risikogrupper.

– Alt sykefravær sliter på driften, også denne som potensielt kan bli av veldig lang varighet, skriver Sydtangen i en e-post.

Også hun peker på at hjemmekontor ikke er en løsning som fungerer i særlig grad i barnehager.

– Det å være ansatt i barnehage betyr at man har arbeidsoppgaver som i stor grad er bundet til barnehagen når barn er der, og i liten grad kan arbeidsoppgavene gjøres hjemmefra, og det er i liten grad alternative arbeidsoppgaver, skriver Sydtangen.

Hun sier smittevernhensynene nå også forutsetter tilstedeværende bemanning i barnehagene. Det betyr at en ansatt på hjemmekontor uansett vil utløse behov for en vikar for å oppfylle kravene til bemanning.

– Noe som vil kunne bli en kostbar ordning for barnehagene. Da vil barnehagene få dobbelt lønnsansvar i opptil et år frem i tid. Dette er krevende med dagens økonomi for barnehagene, skriver Sydtangen.