Nestleder Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.
Nestleder Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

– Tror det er mulig å finne gode lokale løsninger for lærere i risikogruppen

Nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad tror det er mulig å finne gode ordninger for lærere i risikogruppa som ikke kan stå i klasserommet.

Publisert

– Det er viktig at de det gjelder tar det opp med fastlegen sin og i dialog med legen finner ut hva den enkelte læreren kan gjøre. I de aller fleste tilfellene tror jeg det er mulig å finne gode lokale løsninger for den enkelte lærer det gjelder, sier Skyvulstad.

Hvor mange lærere det er snakk er ikke kartlagt, men Utdanning har snakket med flere lærere som har funnet ulike løsninger.

Blant annet å undervise små stabile grupper, drive uteskole, men også en lærer som har valgt å slutte som lærer på grunn av frykten for å bli smittet.

– Frykter du at det er flere lærere som forlater læreryrke på grunn av frykt for å bli smittet?

– Det kan skje, men jeg håper virkelig ikke det. Vi har ikke mange nok lærere som det er, så det vil være synd om det er flere som velger å forlate yrket, sier Skyvulstad.

Andre oppgaver

Forrige uke gjennomførte Utdanningsnytt et nettmøte med Svein H. Henriksen, smittevernekspert hos Helsedirektoratet.

Han uttalte at lærere i risikogruppa bør holde seg borte fra klasserommene og drive fjernundervisning av elever som fremdels skal ha det.

Skylvulstad tror det kan være mulig at lærere i risikogruppa videreutdanner seg dersom smittefaren blir langvarig.

I noen tilfeller kan det også være en løsning å omplassere dem, men da i samråd med dem det gjelder slik at de får arbeidsoppgaver de er kvalifisert for.

Nasjonale digi-lærere

Skolene åpnet 27. april for de fire laveste trinnene på grunnskolen, i tillegg til for elever på yrkesfag.

– Det er veldig tidlig i prosessen, så det er vanskelig å si noe om hvordan dette vil utvikle seg. Kanskje er det bare noen få lærere, kanskje er det mange. Vi kommer til å vurdere det nærmere når vi har oversikt over hvor mange dette gjelder, sier Skylvulstad.

– Kan det være aktuelt å lage en nasjonal «digi-lærer» ressurs? Sånn at skoleeiere landet over kan lete opp en digi-lærere med riktig kompetanse for elever som trenger det?

– Vi har ikke diskutert en nasjonal løsning. Da vi stengte ned skolene i Norge helt, gikk det bedre enn vi trodde. Mange har tilegnet seg andre måter å jobbe på, så at det kanskje kan komme nye løsninger også nasjonalt ser jeg ikke bort fra, sier nestleder Terje Skyvulstad.