Underskuddene i private barnehager har økt med over hundre millioner kroner på ett år

Men det er ingen dramatisk økning i antallet barnehager som går i minus. Det tyder på at de som går i underskudd, sliter mer enn før.

Publisert Sist oppdatert

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som har analysert regnskapene for de private barnehagene i 2019. Rundt 2000 av de nesten 3000 private barnehagene gikk med overskudd i 2019. Totalt sett er overskuddene på en drøy milliard kroner.

Samtidig viser tallene at litt flere private barnehager enn før sliter med underskudd i budsjettene, men økningen er beskjeden.

I 2016 gikk 915 private barnehager med underskudd. Det utgjorde 30 prosent av de private barnehagene. I 2019 gjaldt det 961 barnehager, noe som utgjorde 33 prosent av de private.

Størrelsen på underskuddene har derimot økt betydelig på bare ett år, med over hundre millioner kroner.

Har varslet krise

En rekke private barnehager har de siste par årene varslet om presset økonomi. Regjeringen har innført nye bemanningsnormer som krever at barnehagene ansetter flere folk, noe både Private barnehagers landsforbund (PBL) og kommuneorganisasjonen KS mener ikke er finansiert fra statens side.

Dermed må de private barnehagene ofte ansette flere folk uten å få ekstra penger, og PBL har fryktet et konkursras i sektoren.

– Måten normen er løst på kan bli til den største krisen i norsk barnehagehistorie. Det skulle bli et løft, men kan ende med et realt mageplask, sa administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, til NRK sommeren 2019.

Da hadde PBL gjennomført en undersøkelse blant 900 medlemsbarnehager, hvor én av tre svarte at de var usikre på videre drift og én av ti svarte at de måtte stenge på grunn av den nye normen.

Les også: Husbankens låneordning for private barnehager kan avvikles

Underskudd økt med 40 prosent

Tallene fra SSB antyder at det ikke er noen dramatisk økning i antallet barnehager som sliter med underskudd. Men de som først sliter, har større underskudd enn tidligere.

I 2018 gikk underskuddsbarnehagene 270 millioner kroner i minus, et tall som har ligget nokså stabilt i flere år. I 2019 økte det totale underskuddet til 380 millioner kroner, en økning på hele 40 prosent.

– Mange barnehager klarte seg fortsatt ganske fint i 2019, men tendensen er tydelig og gir stor grunn til bekymring. Andelen barnehager som går med underskudd er økende. Og for dem som fortsatt gikk med overskudd, er marginene lavere og gir mindre muligheter for å jobbe med langsiktig kvalitetsutvikling, gjøre nødvendig vedlikehold og skape trygge arbeidsplasser, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL i en pressemelding i forbindelse med tallene.

Les også: Over tusen barnehager protesterte mot budsjettkutt

Ideelle barnehager sliter mest

Det er store forskjeller mellom eierformene i hvor mye underskuddene øker fra året før. Barnehager drevet av foreldre, stiftelser eller menigheter sliter mest med økte underskudd.

– Svært vanskelig for mange

Kommunikasjonsdirektør i PBL, Marius Iversen, skriver i en e-post at de mener utviklingen er alvorlig.

– Medlemsundersøkelser PBL har gjennomført i år indikerer at om lag halvparten av barnehagene har budsjettert med underskudd for 2020, skriver han.

De mener enkeltpersonforetakene bør holdes utenom disse regnestykkene, ettersom godtgjørelse for eierens arbeidsinnsats i slike selskap er innbakt i overskuddet og utbyttet. Han peker på at 36 prosent av de private barnehagene gikk med underskudd i 2019 dersom enkeltpersonforetakene holdes utenfor.

– Det er bra at regnskapstallene for 2019 ikke ser enda verre ut, gitt at veldig mange barnehager i løpet av dette året har innfridd en bemanningsnorm som ikke har vært fullfinansiert. Men det er utvilsomt at situasjonen er svært vanskelig for mange, skriver Iversen.

Øker konsernbidragene

De store tallene viser at inntektene for de private barnehagene er på 26,6 milliarder kroner, og det totale overskuddet var på rett over en milliard kroner. Dette er ned fra litt over 1,2 milliarder kroner i 2017.

Sammenlignet med fjoråret er utbyttene i sektoren stabile, på 111 millioner kroner. Det aller meste av utbyttene stammer imidlertid fra enkeltpersonforetak og er i realiteten oftest lønnskostnader til den som driver foretaket.

Konsernbidragene, penger som overføres fra et barnehageselskap til et annet selskap i konsernet, har økt med over 50 millioner kroner fra 2018 til 2019. Det er en økning på over 30 prosent.

Flere AS-barnehager

Tallene fra SSB viser også at eierformene er i endring.

  • Enkeltpersonforetakene er på vei ut som driftsform. Hver fjerde barnehage drevet som enkeltpersonforetak har forsvunnet på fire år. Nå er det under 500 igjen.
  • De foreldredrevne barnehagene gjør på sin side et overraskende comeback. Etter flere år med færre foreldredrevne barnehager, så man en økning fra 2018 til 2019, og det er nå 641 slike barnehager.
  • Antallet barnehager drevet som aksjeselskap har økt med rundt hundre de siste fire årene. På samme tid er det totalt sett blitt færre private barnehager, noe som betyr at andelen drevet som aksjeselskap øker.

Saken ble oppdatert 01.12.20 klokken 15:00 med kommentarer fra Marius Iversen i PBL. Det ble da også fjernet en feil i tallene som gjelder bedriftsbarnehager.

Powered by Labrador CMS