Koronatiden har gjort lærere i barnehagen stolte og slitne

Koronatida har gitt barnehagelærerne stor mestringsfølelse, men også gjort dem svært slitne

Publisert Sist oppdatert

Det er blant resultata i en undersøkelse ansatte ved barnehagelærerutdanninga ved Oslo met har gjort for Utdanningsdirektoratet høsten 2020.

Barnehagelærerne meiner at de har mestra situasjonen smittevernet har pålagt dem. De har levd opp til fleksibiliteten og innsatsen dette krever. De meiner også at foreldra har sett og anerkjent dette. Det bekreftes ved at foreldra i undersøkelsen sier barnehagepersonalet strukket seg langt for å opprettholde et meningsfullt og godt tilbud. Men barnehagelærerne føler ikke samme grad av anerkjennelse fra arbeidsgiver.

Slitne

Samtidig er barnehagelærerne slitne. De peiker på at de har stått i en vanskelig arbeidssituasjon over lengre tid uten at det er tilført ekstra ressurser, for eksempel til vasking og kjøkkenhjelp.

Les denne: Terje hyller barnehageheltene under pandemien

Den første tida opplevde riktig nok mange som svært god. Åpningstida var korta ned, og kohortene var små. Barnehagene hadde full bemanning hele åpningstida, og ansatte var stabilt til stede sammen med sin gruppe.

Men etter at kohortene ble på størrelse med vanlige grupper og åpningstida tilnærma normal, ble arbeidspresset større. Sjukefraværet var høyt, og det var vanskelig å skaffe vikarer. De ansatte kunne ikke hjelpe hverandre på tvers av kohorter. Møter og planlegging kunne ikke skje i arbeidstida, en måtte gjøres som kveldsarbeid.

Barna forsto

De eldste barna viser ifølge rapporten liten grad av misstrivesel i barnehagen under koronatiltakene, sjøl om mange sier de savna venner og bevegelsesfrihet. Men ifølge forskerne fra Oslo Met hadde barna både kunnskap og respekt for smittverntiltaka.

De minste barna hadde stort utbytte av stabiliteten kohorttiltaka ga for hvem de skulle være sammen med i barnehagen. Men barnehagene klarte ikke alltid å fordele barna slik at alle fikk være sammen med en ansatt som de kjente og som de var trygge på. I disse gruppene gikk det en til to uker før barna framsto som trygge.

80 prosent av kommunene sier at de klarte å ta seg av de sårbare barna i barnehagene under nedstengingen i mars. Barnehagene mener de har håndtert situasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering.

Powered by Labrador CMS