Barnehage
Kveldsbarnehage
Døgnåpen barnehage
Glatt
Vinter i barnehagen

Bergen skal utrede behov for kveldsåpen barnehage eller nattilbud for små barn

Flere yrkesgrupper har behov for åpningstider utover de tradisjonelle åpningstidene. Nå skal Bergen utrede et tilbud for disse.

Publisert

Mange arbeider utover den klassiske 8-16-arbeidsdagen, blant annet de som jobber turnus i helse- og omsorgstjenesten, ansatte i serveringsbransjen, buss- og taxisjåfører og flypersonale. En ordning med kveldsåpen barnehage vil kunne ivareta disse gruppene bedre, skriver Erlend Horn (V) og August Simonsen (V) i sitt representantforslag .

For å sikre at flest mulig får et barnehage- eller tilsynstilbud som er tilpasset deres hverdag, har Utvalg for barnehage, skole og idrett i Bergen sagt ja til å utrede et tilbud som strekker seg lenger enn den vanlige åpningstiden i barnehagene.

Det vil fremdeles være et maks antall timer barna kan være i barnehagen i uken. Forskjellen vil bare være når på døgnet barna er i barnehagen.

Utdanningsnytt har tidligere skrevet om Amanda som sover i barnehagen et par netter i uka fordi foreldrene jobber skift. Og både i Fredrikstad og Kristiansand er det snakket om å prøve ut en åpningstid som strekker seg lenger enn til klokken 17.

Bergen kommune sjekket i 2017 om det var behov for utvidet åpningstid i en avdeling i en kommunal barnehage frem til klokken 21. De spurte de flere fagforeninger om behovet fra deres medlemmer. Tilbakemeldingene viste at det var svært få medlemmer som hadde behov for et slikt barnehagetilbud.

Helse Bergen meldte at mange av deres ansatte syntes tanken om et utvidet barnehagetilbud var god, men at det ikke ville være til hjelp for deres ansatte som har kveldsvakter til klokken 22.

Grense klokken 21

Men det går en grense klokken 21. Barnehager som har åpent etter klokken 21, blir ikke definert som barnehagetilbud etter barnehageloven, men som et tilsynstilbud.

Et slikt tilbud har ikke de samme kravene til innhold og pedagogisk bemanning som et barnehagetilbud har, og det vil være opp til kommunen å fastsette hvordan et slikt tilsynstilbud skal organiseres, og hva det skal omfatte.

Før det opprettelse et kvelds- og/eller nattåpent tilsynstilbud må det tas stilling til:

  • Hvilken plasstype og fleksibilitet som skal tilbys
  • Maksimal daglig oppholdstid
  • Om det skal fastsettes kriterier for å få plass
  • Opprettelse av vedtekter
  • Arbeidsbetingelser for ansatte som skal arbeide kveld og/eller natt
  • Hvilken barnehage eller lokale som kan egne seg
  • Satser for foreldrebetaling
  • Hvordan det kvelds- og/eller nattåpne tilsynstilbudet med barn fra ulike bydeler skal løse samarbeidet med flere bydeler når det gjelder PPT, barnevern og overgang fra barnehage til skole.
  • I hvilken grad et kvelds- og/eller nattåpent tilsynstilbud vil føre til økte kostnader knyttet til for eksempel oppvarming, rengjøring og tilskudd til private barnehager.

Hvis undersøkelsen viser at det er behov for et slikt tilbud, vil Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett få i oppdrag å undersøke hvordan et slikt tilsynstilbud kan organiseres, og hva det vil koste. Opprettelse av et kvelds- og/eller nattåpent barnehagetilbud krever at det avsettes midler.

Powered by Labrador CMS