Studentleder Silje Mari Bentzen hilser på statsråd Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Foto: Fred Harald Nilssen
Studentleder Silje Mari Bentzen hilser på statsråd Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med landsmøtet til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Foto: Fred Harald Nilssen

Røe Isaksen: Masterutdanning for barnehagelærere burde være et mål

Da Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjestet Pedagogstudentenes landsmøte, sa han at masterutdanning for barnehagelærerstudenter burde være et mål.

 

Røe Isaksen ble spurt om hva kvalitet i barnehagen er for ham.

– Som pappa er det når dattera mi kommer fornøyd hjem og har plukket opp ting som vi ikke har formidlet til henne. Som statsråd er det kompetansen og størrelsen på personalet som holder seg faglig oppdatert.

I talen til landsmøte holdt Røe Isaksen seg mest til saker det råder enighet om. Siden barnehagelærerutdanning stod øverst på møtets dagsorden, viet han sektoren stor oppmerksomhet.

 

Utfordringer

– Men vi har noen utfordringer. Vi følger tett opp barnehagelærerutdanningen. Masterutdanning burde være et mål.

Når det gjelder utdanningen, er den nye barnehagelærerutdanningen ganske fersk. Vi følger den tett for å se om det er behov for å gjøre justeringer og endringer.

Det er for store kvalitetsforskjeller i barnehagen. Derfor satser vi 410 millioner kroner på kompetanse- og kvalitetstiltak i barnehagen. Det er mer enn en dobling siden vi tok over regjeringsansvaret 2013, sa Røe Isaksen og pekte på at barnehagelærere som er i jobb, kan få støtte til videreutdanning. Han mener at dette er viktig fordi det vil gi barnehagelærere bedre muligheter for faglig oppdatering og utvikling av spisskompetanse.

Statsråden listet videre opp at regjeringa nylig har lagt fram for Stortinget ei melding om barnehagens innhold. Den skal legge forholdene til rette for at planen skal bli et ende bedre pedagogisk verktøy og et tydeligere styringsdokument for barnehagesektoren.

 

Tviler på eget løfte

Da Torbjørn Røe Isaksen tiltrådte som kunnskapsminister i 2013, mente han at skolen skulle få en reformpause. Men så kom Ludvigsen-utvalget, et offentlig utvalg som hadde vurdert i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i framtida, og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Oppfølging av utvalgets anbefalinger kan føre til at læreplaner må skrives om.

Steffen Handal gjestet også landsmøtet. I hilsningstalen sin sa han at pedagogstudentene burde være stolte for at statsråden kom til møtet.

– Det er et signal om at dere betyr noe for pedagogutdanninga. Lærerutdanninga er i enorm endring, og vi lytter til dere med ekstra store ører, sa Handal og fortalte hvorfor han i sin tid valgte verdens viktigste jobb.

Men tidene forandrer seg. I dag opplever lærerne at mer detaljstyring, kontroll og rapportering truer det profesjonelle handlingsrommet i skolen. Handal slo fast at det ikke finnes noen standardløsninger i opplæringa.

– Ikke gjør bare som Utdanningsforbundet sier. Lag dere egen politikk, sa Handal og uttrykte tiltro til at pedagogstudentene ville klare å meisle ut en egen politikk.

– Dere er en ny generasjon som får egne erfaringer.