Regjeringen vil ha klarere grenser for bruk av tvang og makt i barnehager og skoler

En ny rapport viser at det brukes tvang og makt overfor elever også i situasjoner der det ikke er snakk om akutt fare for liv, helse eller skade. Nå vil regjeringen gjøre regelverket tydeligere.

Publisert Sist oppdatert

– Uklare regler skaper i dag usikkerhet blant ansatte når krevende situasjoner oppstår. Derfor må vi gjøre det tydelig hva som er lov og ikke, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

En ny rapport som konsulentselskapet Deloitte har gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet viser at det brukes tvang og makt overfor elever også i situasjoner hvor det ikke er akutt fare for liv og helse og at det er ulike oppfatninger om når det er slik akutt fare. Rapporten sier også at det blir brukt fysisk makt for å forflytte elever som forstyrrer eller ødelegger for undervisningen, men der det ikke er snakk om skadeavverging.

– Bruk av tvang og makt overfor elever må være aller siste utvei. I dag er regelverket både uklart og mangelfullt. Rapporten viser at praksis varierer for mye mellom ulike skoler. Regjeringen ønsker derfor å sende på høring forslag om regler som gir klarere grenser for bruk av tvang og makt i skoler. I arbeidet vil vi ha dialog med blant andre elever, lærere og Barneombudet. På sikt vil vi også se på hvordan vi kan regulere dette for barnehager, sier Sanner i pressemeldingen.

Departementet varsler at et høringsforslag skal sendes ut våren 2021, med sikte på å legge frem et lovforslag for Stortinget våren 2022.

I toppen over utsatte yrker

Flere undersøkelser har avdekket at mange lærere blir utsatt for vold og trusler. En undersøkelse i regi av Utdanningsforbundet i 2018 viste at hver tredje barneskolelærer hadde opplevd vold i løpet av det siste året. Seks av ti lærere oppga at de har behov for opplæring i å håndtere truende situasjoner eller voldsepisoder.

Tidligere i år skrev Utdanningsnytt om lærere som kurses i hvordan de skal håndtere utagerende og truende situasjoner. Kursleder Børge Stave fra advarte da lærere mot unødig bruk av tvang og makt.

– Tvangsbruk må kunne forsvares som beskyttende for eleven eller dem rundt, sa Stave og la til at han hadde en enkelt tommelfingerregel for å vurdere om det er nødvendig å benytte seg at beskyttende tvangsbruk.

– Jeg spør meg selv om jeg ville gjort dette mot mine egne barn. Hvis svaret er ja, så gjør jeg det, sa Stave.

Powered by Labrador CMS