PBL lanserer ni barnehage-vettregler for pengebruk og økonomi. Ifølge PBL for å unngå at barnehagene går seg vill. Arkivfoto: Kjersti Mosbakk.
PBL lanserer ni barnehage-vettregler for pengebruk og økonomi. Ifølge PBL for å unngå at barnehagene går seg vill. Arkivfoto: Kjersti Mosbakk.

PBL lanserer vettregler for pengebruk i private barnehager

«Sett barna først – eller søk ly et annet sted» og «Vær forberedt på kritiske spørsmål – selv om små utgifter». Slik lyder noen av de nye PBL-vettreglene.

Publisert

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har latt seg inspirere av fjellvettreglene før påsken setter inn. Denne uken lanserte de sine egne PBL-vettregler for hva private barnehager bør være bevisste på når det kommer til pengebruk og økonomi.

Bakgrunnen er en rekke saker de siste årene hvor enkelte private barnehageeiere har brukt offentlige tilskudd i strid med barnehageloven. 

 

– Har ikke noe i sektoren å gjøre

Regjeringen har nylig fått to nye rapporter på bordet som peker på utfordringer knyttet til høye pensjonstilskudd og høyt låneopptak i den private barnehagesektoren. Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil komme med forslag til endringer i finanseringen av private barnehager før sommeren.

– Det er barna vi har barnehager for, og de må alltid komme først. De som måtte være villig til å svekke barnehagetilbudet for å oppnå rask personlig gevinst, har etter min mening ikke noe i sektoren å gjøre, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, i en uttalelse i forbindelse med lanseringen.

 

Her er de ni PBL-vettreglene:

1. Planlegg driften og meld fra hva du gjør

 • Du har ingenting å skjule. Vær åpen og transparent om alle sider ved driften av barnehagen. Vis forståelse for samfunnets behov for innsyn og kontroll.
 • Unngå selskapsstrukturer og transaksjoner som er egnet til å skape usikkerhet om driften.

2. Tilpass kostnader etter hensikt og innhold

 • Din barnehage har kun kostnader som er relevante for godkjent barnehagedrift – og som kommer barna til gode.
 • Barnehager skal kunne bruke ressurser på å heve kompetansen og øke arbeidsgleden blant ansatte. Men det skal være samsvar mellom kostnadene og formålet.

3. Ta hensyn til «værmeldingen» – søk råd fra folk med kompetanse

 • Din regnskapsfører og revisor er dine økonomifaglige «meteorologer». Bruk dem!
 • Sørg for å få råd fra folk som har god kunnskap om barnehageloven. Ta gjerne kontakt med rådgivere i PBL eller regnskapsførere i PBL Regnskap dersom du trenger veiledning.

4. Vær forberedt på kritiske spørsmål – selv om små utgifter

 • Feil bruk av offentlige tilskudd er alltid feil – uansett om beløpene er små.
 • Sørg for at alle barnehagens disposisjoner tåler offentlig søkelys. Private kostnader skal aldri belastes barnehagens regnskap.

5. Utstyr deg selv og ditt regnskap med god dokumentasjon

 • Eier er ansvarlig for å dokumentere alle kostnader i barnehageregnskapet. Det skal være tydelig for omverden at tilskudd og foreldrebetaling brukes i henhold til regelverket.
 • Sikre god dokumentasjon for arbeidsinnsatsen som ligger til grunn for uttak av lønn for eier. Påse at transaksjoner mellom nærstående alltid er dokumenter og i samsvar med markedsverdi.

6. Ta trygge veivalg – gjenkjenn farlig terreng

 • Ikke gjør disponeringer som utfordrer lovverket eller folks oppfatning av rett og galt.
 • Ha et bevisst forhold til lønn for egen innsats og hvordan eventuelt overskudd disponeres.

7. Bruk ditt etiske kompass – vit alltid hvor du er

 • Som barnehageeier og -leder skal du alltid følge loven.
 • Husk også at dine handlinger, selv om de er innenfor lovens grenser, kan påvirke omdømmet til både din barnehage og sektoren for øvrig.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

 • Har du gjort en feilvurdering, så sørg for å ordne opp raskest mulig.
 • Selv om et regnskap er avsluttet, har du fortsatt plikt til å rette opp i eventuell feil bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

9. Sett barna først – eller søk ly et annet sted

 • Barna skal alltid komme først. Vår viktigste jobb er å skape bedre barnehager for barna.
 • Eiere som er villige til å ofre kvaliteten i barnehagen for å få personlig gevinst, har ikke noe i sektoren å gjøre.

Mer om reglene på PBLs nettsider. 

 

 

– Er strengt regulert

– Vi har høy tillit til våre medlemmer. Likevel kan vi ikke være tydelige nok på hvor viktig det er at alle vi som jobber i barnehagesektoren har høy etisk bevissthet rundt alt vi foretar oss, sier Lindboe.

Hun understreker at økonomien i sektoren er mer strengt regulert enn de fleste andre områder i samfunnet, men at feil bruk av offentlige midler alltid er feil, uansett hvor små beløp det handler om.

– Private barnehager får til utrolig mye hver eneste dag som jeg stolt over å få lov til å representere. Men samtidig må vi alle ta inn over oss at sektorens fremtid avhenger av at de som mottar offentlige tilskudd og foreldrebetaling, sørger for at de driver på en måte som har aksept i befolkningen, sier Lindboe.

 

Powered by Labrador CMS