Fra Utdanningsforbundet deltok (f.v.): nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen og seniorrådgiver Harald Skulberg.
Fra Utdanningsforbundet deltok (f.v.): nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen og seniorrådgiver Harald Skulberg.

Europa: Rekruttering til barnehagene trues av elendige lønnsforhold

Elendige lønnsforhold fører til problemer med å rekruttere personale til barnehagesektoren i land utenfor Norden, ifølge flere delegater på en internasjonal konferanse for lærerorganisasjoner.

Publisert

Land utenfor Norden står overfor enda større problemer på barnehagesektoren. Mange av delegatene pekte på at elendige lønnsforhold fører til problemer med å rekruttere personale til barnehagesektoren.

Mange land sliter dessuten med lav barnehagedekning. Det ble også pekt på at barnehagelæreryrket utelukkende er et kvinneyrke i mange land. Mangel på kompetanse blant personalet i barnehagene er også et problem.

Dette og kommersialisering av barnehagen var temaer da representanter for lærerorganisasjonene i 48 europeiske land var samlet til internasjonal konferanse i Beograd i Serbia denne uken. Arrangør er European Trade Union Committee for Education (ETUCE).

 

Kompetanse og rekruttering

Kommersialisering og privatisering av barnehagesektoren er også et problem i store deler av Europa. 

– Barnehagesektoren står overfor store utfordringer. Blant de viktigste er kommersialisering og privatisering av sektoren, sa Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, i sitt innlegg.

– I tillegg har vi utfordringer knyttet til barnehagelærernes kompetanse og rekruttering til yrket.

 

Må ikke holdes utenfor

– Arbeidsprogrammet til ETUCE gjenspeiler dessverre ikke de utfordringene barnehagesektoren står overfor. Barnehagesektoren er altfor viktig til at den kan holdes utenfor ETUCEs beslutningsorganer. Temaer knyttet til barnehagen må løftes inn i ETUCEs styrende organer, sa Valås og la til:

– Vi må stå sammen og vise hvor viktig barnehagen er. Barnehagen har en helt essensiell betydning som grunnlag for barnas utdanningsløp videre, sa Valås.

Mange pekte på viktigheten av at barnehagelærere jobber sammen for å fremme sine synspunkter gjennom internasjonale organisasjoner som ETUCE og Education International for å fremme sine saker.

Powered by Labrador CMS