Nesten halvparten vil bytte barnetrygd med barnehage og SFO

Nesten halvparten av de spurte stiller seg positive til å avvikle barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning.

Bare en tredel av de spurte, 34 prosent, er negative til forslaget som blir et stridstema på Høyres landsmøte om en drøy uke: Skal barnetrygden erstattes med gratis barnehage og skolefritidsordning. 46 prosent av deltakerne støtter det, viser meningsmålingen Opinion har gjort for  Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi ser allerede at forsøkene med gratis kjernetid i barnehagene er noe som fungerer bra. Skal man få gjort noe med fattigdomsproblemene må flere inn i arbeidslivet, og så må staten stille opp med velferdstjenester slik at det er enklere å gå på jobb, sier stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum, Tina Bru.

Bru er blant det knappe mindretallet i programkomiteen som ønsker å erstatte dagens ordning. Barnetrygden er den største av de mange velferdsordningene til barnefamilier, men det ordinære beløpet på 970 kroner i måneden har ikke vært justert for verken lønns- eller prisvekst siden 1996. I dag bruker staten omtrent 15 milliarder i året på barnetrygd.

– Den betyr mindre enn den gjorde før, selv om den fortsatt betyr mye for dem som trenger den mest. Men derfor tenker vi at det må være mulig å bruke disse pengene på en mer sosial måte, og samtidig bidra til økt likestilling, sier Bru til ANB.

Bakgrunnstallene til undersøkelsen viser at det særlig er de unge som er positive til å bytte ut barnetrygden. Blant dem mellom 30 og 39 år støtter 54 prosent forslaget, mens 37 prosent av dem mellom 50 og 64 år gjør det.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS