Barnehageforeldre opplever å bli møtt med skepsis

Følelsen av at bekymring ikke tas på alvor er et tema som går igjen i henvendelsene til Foreldreutvalget for barnehager.

I fjor fikk Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 331 henvendelser. 115 av disse gjaldt usikkerhet rundt medvirkning i barnehagen og følelsen av å ikke bli trodd og tatt på alvor når de meldte fra om en bekymring. I alt økte denne typen henvendelser med 45 fra året før.

– Å ikke bli trodd eller tatt på alvor om sin bekymring for barnet, er veldig betegnende for dem som har ringt oss. Og det er særlig alvorlig i forhold til de aller minste barna, som jo ikke kan si ifra selv, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i en pressemelding.

 

– Kunnskapsmangel om rettigheter

FUB etterlyser økt kunnskap hos barnehageeiere om hvilke rettigheter foreldre har til medvirkning og samarbeid, og at dette blir formidlet tydeligere til foreldrene.

– Mange foreldre er ukjent med hva loven sier om deres rett til medbestemmelse. Slett ikke alle foreldre blir informert om sine rettigheter av barnehageeier, slik barnehageloven pålegger, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

 

Spør om oppgaver og roller

På annenplass med 55 spørsmål, kom de som handlet om hvilke roller og oppgaver foreldre har i foreldrerådet/FAU og Samarbeidsutvalg (SU), og hvordan man starter opp og drifter et lokalt FUB. Dette er en økning med 36 saker fra 2015. Spørsmål som handlet om selve barnehagetilbudet, som gratis kjernetid, barnehageopptak, utetider, betaling, klage på plass, planleggingsdager og lignende, utgjorde 36 saker i 2016. Henvendelser om barn som mistrives, blir mobbet eller utestengt i barnehagen utgjorde til sammen 34 henvendelser i 2016. Det er det samme som året før.

 

Powered by Labrador CMS