Ill.foto: Erik M. Sundt
Ill.foto: Erik M. Sundt

Bemanningsnorm og åpningstid

Bemanningsnorm for barnehagene står på trappene både lokalt og nasjonalt.

Publisert

Endelig ser det ut til at en norm som sikrer et minimum av ansatte for de yngste i utdanningssystemet, er innen rekkevidde. Det som skal fastsettes, er minstekrav til antall ansatte sett mot antallet barn. Regjeringen har sagt at den skal sende ut et forslag på høring i løpet av våren, Oslo har allerede en norm, og byrådet i Bergen har både i valgkamp og i plattform lovet å innføre det.

 

Det som det imidlertid har vært lite snakk om i denne sammenhengen, er at det er stor variasjon i hvor lang åpningstid de ulike barnehagene har. 9 timer har vært den tradisjonelle lengden, gjerne fra kl. 7.30 til kl. 16.30. For de kommunale barnehagene i Bergen gjelder dette fortsatt. For de private er det større variasjon. Ut fra hva jeg vet, er det opptil 11 timer daglig åpningstid på det lengste – fra kl. 6.30 til kl. 17.30. Tendensen de siste årene har gått i retning av stadige utvidelser, uten at bemanningen har blitt tilsvarende styrket.

 

Dette har stor betydning for bemanningssituasjonen. Jeg mener at bemanningsnorm må sees i sammenheng med åpningstid dersom normen skal være en reell kvalitets- og sikkerhetsmessig sikring for barnehagebarn. Matematikken i dette er relativt enkel. En barnehage som har åpent i 11 timer har en dag som er 22 prosent lengre enn en barnehage som har 9 timers åpningstid. Å ha det samme antallet ansatte i disse to barnehagene, gitt at de er like store, gir to helt ulike utgangspunkt. Det blir omtrent som å beregne mengden proviant til en båtreise kun ut ifra størrelsen på mannskapet, uten å ta hensyn til hvor langt båten skal seile. Det gir lite mening.

 

For at bemanningsnormen skal fungere etter intensjonen, bør den derfor knyttes til antallet timer daglig åpningstid for barnehagene. Dersom normen blir i tråd med ekspertutvalget Øie-utvalgets anbefaling; én ansatt per henholdsvis tre små og seks store barn, bør dette gjelde innenfor en ramme på 9 timers daglig åpningstid. Dersom barnehagen har åpent lenger, må det stilles krav om ytterligere bemanning.

  • Odd Arild Viste er tillitsvalgt  i Utdanningsforbundet Bergen.