Høyre-politiker vil erstatte barnetrygd med gratis barnehage

Dagens barnetrygd bør erstattes med gratis barnehage og skolefritidsordning, mener Kristin Vinje (H), som er utdanningspolitisk talskvinne for Høyre på Stortinget.

 

Oslo Høyre skal ta stilling til forslaget til helgen, melder NRK.

– Dette kan være en annen måte å innrette støtten til barnefamilier på, ved at vi bruker det på gratis barnehage og SFO til alle i stedet for som en kontantutbetaling, sier Kristin Vinje, som ved siden av å være utdanningspolitisk talskvinne for Høyre også er leder i Høyres kunnskapsutvalg.

Kunnskapsutvalget skal meisle ut en ny nasjonal politikk på området. I utvalget er det en gjengs oppfatning at dagens universelle barnetrygd, som har stått stille på 970 kroner måneden siden 1996, er utdatert. Men det er uenighet om de 15 milliardene, som barnetrygden koster årlig, skal brukes på å gi alle barn gratis barnehage og SFO, eller om pengene skal brukes på inntektsgraderte ordninger.

Vinje går inn for gratis barnehage og SFO til alle når hun lodder stemningen på Oslo Høyres årsmøte. Hun mener at tidlig innsats må til hvis skolen skal lykkes med å gi elevene like muligheter, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi

– Vi tar til orde for å støtte barnefamiliene enda kraftigere i en periode hvor de har større behov for det. I etableringsfasen, når barna er små, vil de med vårt forslag få mer støtte. Også blir det mindre når barna er eldre, sier hun. (©NTB)

Powered by Labrador CMS