Barn i skole og barnehage i Oslo svarer på spørsmål om hvordan de har det i hverdagen. Resultatene skal ikke offentliggjøres, opplyser skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen. Foto: Paal Svendsen
Barn i skole og barnehage i Oslo svarer på spørsmål om hvordan de har det i hverdagen. Resultatene skal ikke offentliggjøres, opplyser skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen. Foto: Paal Svendsen

Barn i barnehage og skole i Oslo svarer på egen undersøkelse

– Vi må høre med dem som har sekken på hvordan de trives og har det på skolen, sier skolebyrå Inga Marte Thorkildsen. Men hun vil ikke offentliggjøre svarene.

Publisert

Barn i Oslo svarer i disse dager på spørsmål om hvordan de har det i skole og barnehage.

– I første omgang kjører vi en pilot ved 11 skoler i Oslo, med elevene i 1. til 4. trinn, sier Thorkildsen til Utdanning.

 

Vil ikke offentliggjøre

– Blir resultatene offentliggjort?

– Det er ikke planen. Dette skal ikke være en konkurranse om hvilke skoler som er best på trivsel eller lignende. Dette gjøres for å utvikle skolen. I tillegg er det en menneskerett som også barn har, at de skal bli sett og hørt.

– Men hvis undersøkelsen viser at halvparten av barna i Osloskolen har følt at de har lærere som ikke liker dem, vil det ikke være viktig å formidle det?

– Svarene skal i første omgang brukes til å utvikle den enkelte skole og barnehage. Det å trives og ha det bra er så viktig for at en skal lære. Dette er en del av vårt helsefremmende arbeid.

Berit Bae: – Barn trenger voksne som er til stede i barnehagen hele dagen

 

Noen som er glad i dem

I skrivende stund har 1074 elever svart på undersøkelsen. Piloten i skolen gjennomføres i disse dager og avsluttes 15. desember.

Men det er ikke bare skolene som gjør en slik undersøkelse. Alle de kommunale barnehagene i Oslo gjennomfører i disse dager en lignende undersøkelse, etter at det ble gjennomført en pilot i bydel Ullern. Deretter bestemte kommunen seg for å ta for seg alle barnehagene.

– I barnehagen har vi blant annet spurt barna om det er noen av de voksne som er glad i dem. Det er utrolig viktig for alle barn å bli sett og lagt merke til på en positiv måte, sier byråden.

Når spørreundersøkelsen er gjennomført, utarbeides det en rapport over funnene som kommunen skal bruke i videre utviklingsarbeid.

Les denne! Slik gjør du barna robuste

 

Pilot i gang

Det er Rambøll i samarbeid med Utdanningsetaten og politikerne som har utarbeidet spørsmålene. Barnehagebarna har svart på 15 spørsmål, og elevene på skolen skal svare på 26 spørsmål. De skal svare på PC eller nettbrett.

– Jeg kom litt sent inn i prosessen, for jeg skulle gjerne ha hatt med meg noen barn på for eksempel 10 til 12 år som kunne ha bistått med utformingen av spørsmålene. Nå ble det i denne omgang nest beste løsning, at det var voksne som utformet dem. Vi får se hvordan vi gjør det når vi har evaluert pilotprosjektet og skal utarbeide de endelige spørsmålene som skal gå til alle elevene på 1.–4. trinn i Oslo.

 Anne Greve: Barnehagens viktigste oppgave er å bygge barns selvtillit

Powered by Labrador CMS