Fra 1. august kan flere barn få rett til 20 timers gratis tid i barnehagen. Ill.foto: Tom-Egil Jensen
Fra 1. august kan flere barn få rett til 20 timers gratis tid i barnehagen. Ill.foto: Tom-Egil Jensen

Flere barn får gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august får ytterligere 6.600 barn rett til gratis kjernetid i norske barnehager.

Ordningen med gratis kjernetid gir familier med lave inntekter rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.

1. august trer flere nye regler i kraft for norske barnehager:

  • Husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 533.500 kroner per år har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
  • Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
  • Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.
  • For å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder, må personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner dokumentere norskferdigheter ved for eksempel å ha gjennomført norskopplæring i videregående skole.
  • For andre stillinger i barnehagen må personen blant annet ha avlagt en norskprøve for å bli ansatt.
  • Bruk av nikab eller burka for barnehageansatte i arbeidstiden blir forbudt.

Ordningen gjelder barn mellom tre og fem år. Inntektsgrensen blir i år hevet slik at alle med familieinntekter under 533.500 kroner får rett til gratis kjernetid.

I fjor var inntektsgrensen 450.000 kroner.

– Det betyr at flere barn får mulighet til å delta i fellesskapet samtidig som foreldrene får mulighet til å delta i arbeidslivet. Bra for barn, foreldre og familien, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V).

Reduksjonen i betaling skjer ikke automatisk. Man må søke kommunen om å bli omfattet av ordningen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS