Flate former i rødt, grønt, blått og gult plasseres på korkunderlag og er banket fast med stift. Spikerspillet gir anledning til å øve på geometriske former. Nå viser en undersøkelse at matematikk blir en større og større del av læringen til barnehagebarn. Arkivfoto: Utdanning
Flate former i rødt, grønt, blått og gult plasseres på korkunderlag og er banket fast med stift. Spikerspillet gir anledning til å øve på geometriske former. Nå viser en undersøkelse at matematikk blir en større og større del av læringen til barnehagebarn. Arkivfoto: Utdanning

Barnehagene arbeider mer med matematikk

– Matematikk tolkes i økende grad som en del av læringen til barnehagebarn, sier Kari Hoås Moen, førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høyskole.

Under en konferanse i regi av DMMH i Trondheim i går presenterte Kari Hoås Moen en fersk undersøkelse om hvordan barnehagestyrere vurderte læring i barnehagen. Undersøkelsen viser klart at matematikk er brukt mer enn det som er påvist i tidligere undersøkelser.

 

– Da vi sammenlignet resultatene, så vi at oppmerksomheten om matematikk i barnehagen er på vei opp. Det viser også at matematikk i større grad tolkes som en del av læringen til barnehagebarn, sier Hoås Moen.

I undersøkelsen svarte 17% at de i stor grad jobbet med antall, rom og form knyttet til barns læring, mens 20% opplyste at de i stor grad jobbet med det som skoleforberedende tiltak.

Hoås Moen mener likevel at funnene ikke gir et klart svar på om det satses mer på matematikk i barnehage.

– Man må selvfølgelig være forsiktig med tolkning. Hvordan man stiller spørsmålene har noe å si for svarene vi får, og variasjonen vi ser kan til en viss grad skyldes dette. Vi må selvfølgelig se på om matematikktrenden fortsetter, eller om disse funnene bare kommet til utrykk i denne undersøkelsen. Likevel kan vi konstatere at funnene vi har gjort passer godt med regjeringens realfagsatsing, sier hun.

I august 2015 lanserte regjeringen en ny realfagsstrategi hvor satsing på realfag allerede i barnehagen var en del av satsinga. Målet var å introdusere realfag i tidlig alder, for å forhindre svakere resultater i skolen. Et annet punkt i strategien var å øke realfagskompetansen til ledere og ansatte i barnehagen.

– Utfra undersøkelsen kan det virke som satsingen fra sentralt hold virker, sier Kari Hoås Moen.

 

Powered by Labrador CMS