De mener det er viktig at skolen vet så mye som mulig om barna før de begynner på skolen, og har et tett samarbeid mellom barnehage og skole for å få det til: Foran f.v.: Maria Hedlund, Mortenåsen barnehage (fagleder/styrer), Pernille Pedersen, Kongseik barnehage, Marit Lunde, Eik Vestre barnehage, Anne-Gunn Akselsen, enhetsleder Eik barnehager, Nina Østreborge, Kongseik barnehage, og Astrid Låhne Smedsrud, SFO Eik skole. Bak f.v.: Anette Granerud, Kongseik barnehage, Hilde Moldvær, Løkebergstua barnehage, Annika Røsvik Lunder, Eik Vestre barnehage, Håkon Follesø, rektor Eik skole, og Nils Henning Gundersen, inspektør Eik skole.
De mener det er viktig at skolen vet så mye som mulig om barna før de begynner på skolen, og har et tett samarbeid mellom barnehage og skole for å få det til: Foran f.v.: Maria Hedlund, Mortenåsen barnehage (fagleder/styrer), Pernille Pedersen, Kongseik barnehage, Marit Lunde, Eik Vestre barnehage, Anne-Gunn Akselsen, enhetsleder Eik barnehager, Nina Østreborge, Kongseik barnehage, og Astrid Låhne Smedsrud, SFO Eik skole. Bak f.v.: Anette Granerud, Kongseik barnehage, Hilde Moldvær, Løkebergstua barnehage, Annika Røsvik Lunder, Eik Vestre barnehage, Håkon Follesø, rektor Eik skole, og Nils Henning Gundersen, inspektør Eik skole.

Rektor: – Jo mer vi vet om barna før de begynner på skolen, jo bedre

Det sier rektor Håkon Follesø. Han mener at jo mer skolen får vite om barna før de begynner på skolen, jo bedre vil skolen kunne legge til rette for at barna trives godt.

Publisert Sist oppdatert

Eik skole i Tønsberg har et unikt samarbeid med barnehagene som sokner til skolen: Kongseik, Eik Vestre, Mortenåsen og Løkebergstua. De har flere møter i løpet av året for å snakke om hvordan de best mulig kan ta hånd om barna i overgangen fra barnehage til skole.

 

«Blanke ark» er tull

Barnehagene har også et møte på høsten med foreldrene til førskolebarna. Erfaringene derfra er også et tema på fellesmøtet mellom skolen og barnehagene. I god tid før skolestart fyller foreldre og barnehagene ut et skjema med informasjon om barnet; barnets interesser, sterke felt, hvordan det klarer seg sosialt, ferdigheter som konsentrasjon og selvstendighet, helsetilstand, språklige nivå og familiesituasjon.

– Jo mer vi får vite om barnet tidlig, jo bedre, sier Håkon Follesø, rektor og virksomhetsleder ved Eik skole.

– Vi begynner arbeidet med de kommende skolestarterne alt i januar. Alt snakk om barn som «blanke ark» idet de begynner på skolen ser jeg på som tull, sier rektoren.

Eik skole og barnehagene har også en besøksplan for overgangen barnehage – skole. Ifølge planen skal skolebarn besøke barnehagene, og barnehagebarna besøke skolene før de starter. Førskolebarna får også treffe fadderne de skal ha på skolen.

 

Foreldresamarbeid viktig

Et godt samarbeid med foreldrene er alfa og omega, ifølge de som er med i samarbeidet.

– Foreldremøtet i barnehagene på høsten har tema som barns selvstendighet, læring og sosial kompetanse, sier Anne-Gunn Akselsen. Hun er virksomhetsleder for Eik-barnehagene: Kongseik, Eik Vestre og Mortenåsen.

– Dette inngår i forberedelsen til skolestart: Hva ønsker foreldrene?

– Foreldrene er uten tvil mest opptatt av at barna deres har det bra, sier Nils Henning Gundersen, inspektør for 1. til 4. trinn ved Eik skole.

– Arbeidet med barnas sosiale kompetanse er derfor prioritert. Vi benytter blant annet Steg for steg-programmet. Foreldrene vil at barna skal få venner, det er viktigere enn at de kanskje ikke har lært å lese til jul, sier Follesø.

Skolestarterne kan mer i dag enn for ti år siden, mener Follesø og Gundersen. Dessuten er de langt mer selvstendige enn barn var før. Skolen tilpasser seg det nivået elevene befinner seg på.

De siste årene har antallet foreldre med fremmedspråklig bakgrunn økt i kommunen. Et godt samarbeid mellom kommunen og Tønsberg Voksenopplæring (TVO) har ført til god dialog mellom flerspråklige foreldre og de ansatte i barnehagene.

 

Får ros for samarbeidet

Lederen av fagenhet for oppvekst og barnehage i Tønsberg kommune, Erik Relander Tømte, berømmer arbeidet Eik-barnehagene og Eik skole har gjort. Han påpeker at flere andre barnehager og skoler i Tønsberg også har et bra samarbeid.

– Nå skal det lages en veileder for samarbeidet om overgangen mellom barnehage og skole, og målet er at alle barnehager og skoler i kommunen skal samarbeide i henhold til veilederen, ifølge Relander Tømte.

Skjemaet «Informasjon fra foreldre og barnehage til skole og SFO» er viktig i arbeidet med barns overgang fra barnehage til skole.

 

Ulik praksis

De felles rutinene for overgangen mellom barnehage og skole vil likevel bli litt ulikt praktisert.

– Samarbeidet på Eik er eksemplarisk. De har fått til mye, kanskje fordi barnehager og skole geografisk sett ligger nær hverandre, og fordi barnehagene «leverer» barn til samme skole. Sam-arbeidet er mer krevende for skoler som mottar barn fra 10 til 14 barnehager. Vi blir aldri ferdig med å «foredle» overgangene, og her har vi hele tiden en jobb å gjøre, sier fagenhetssjefen.

Temaet er blitt aktualisert gjennom «Regional plan for helhetlig oppvekst i Vestfold», der et av hovedområdene er kvalitet i overgangene. Tønsberg er med i et pilotprosjekt sammen med Nøtterøy og Re kommuner.

– I Tønsberg vil vi igjen se på rutinene våre og evaluere situasjonen, med tanke på fortsatt innsats for å styrke overgangen fra barnehage til skole. Nå arbeides det også med å lage ferdig en språkplan for barnehagene, forteller Relander Tømte.

Powered by Labrador CMS