Over halvparten av barnehagelærerne kunne tenkt seg å jobbe i grunnskolen, ifølge en undersøkelse fra Utdanningsforbundet. Foto: Paal Svendsen
Over halvparten av barnehagelærerne kunne tenkt seg å jobbe i grunnskolen, ifølge en undersøkelse fra Utdanningsforbundet. Foto: Paal Svendsen

Halvparten av barnehagelærerne vil jobbe i skolen

I en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet svarer 53 prosent av barnehagelærerne at de kunne tenkt seg å jobbe i grunnskolen på 1.– 4. trinne.

Publisert

Nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås er ikke overrasket over at barnehagelærer ønsker seg til skolen.

– Nei, egentlig er det ikke overraskende. Med reform 97 var barnehagelærernes kompetanse ønsket i småskolen, spesielt på de to første trinnene. Jeg tror mange kunne tenke seg denne muligheten, fordi det gir et større arbeidsmarked å velge i, sier Hege Valås. 

– Hvorfor tror dere at så mange barnehagelærere ønsker å jobbe i skolen?

 – Det kan være uttrykk for at en ønsker seg jobb i skolen og det kan være uttrykk for at en yrkesmessig ønsker flere ben å stå på. Tallene tyder jo på at det har betydning at det legges godt til rette for å ta kvalifiserende videreutdanning, at arbeidsgiver betaler for slik kvalifisering og at det er mulighet for fast ansettelse. Mulighet for økt lønn og faglige utfordringer kan også være medvirkende årsaker til at flere ønsker seg til skolen. Vi vet også at mange barnehagelærere har videreutdanning på masternivå, men opplever at deres utvidede kompetanse verken etterspørres eller gir lønnsmessig uttelling. Dette er en utfordring som vi må jobbe videre med.

 – Bør det utarbeides videreutdanninger som gjør det mulig for barnehagelærere til å kvalifisere seg for å jobbe med de yngste på skolen?

– Jeg tror ikke at en slik videreutdanning vil løse rekrutteringsutfordringen i skolen. Vi trenger dessuten fortsatt mange barnehagelærere og deres kompetanse i barnehagene. For å styrke barnehagelærerprofesjonen, og dermed styrke det pedagogiske tilbudet til barna, må barnehagesektoren både gi rammer for å ansette flere barnehagelærere og bedre kvalifiserte barnehagelærere som får brukt sin kompetanse, sier Hege Valås.

I undersøkelsen Utdanningsforbundet gjennomførte deltok 1820 medlemmer.

 

Overrasket over tallene

I går kom tallene fra Samordna Opptak som viser at det er en økning i antall søkere til barnehagelærerutdanningene. Instituttleder Mette Tollefsrud ved barnehagelærerutdanningen ved Oslomet gleder seg over stor tilstrømning av søkere.

– Trenden er det samme som i fjor og gjelder hele landet. Økning over hele linja. Om lag åtte prosent. Det er bra fordi barnehagen trenger flere fagfolk med barnehagelærerutdanning, sier Tollefsrud.  

Undersøkelsen blant medlemmer i Utdanningsforbundet viser at 61 prosent av barnehagelærerne svarer at de kunne ha tenkt seg å ha jobbet på et annet nivå. 53 prosent kunne ha tenkt seg å jobbet i grunnskolen på 1.–4. trinn.

 – Er dette tall som overrasker deg?

– Jeg kjenner ikke til hvordan spørsmålene er stilt, men tallet er høyt og noe overraskende. Svaret må være å støtte opp under barnehagens kompetansebehov og være lydhør for de tilbakemeldinger og behov ansatte i barnehagen melder.

– Hvorfor tror du at så mange barnehagelærere ønsker å jobbe i skolen?

– Jeg vil ikke spekulere i noe jeg ikke har svaret på, men oppfordrer utdanningsforbundet til å finne mer ut av hva som ligger i svarene fra informantene.

 

Skolene bør ansette barnehagelærere

– Bør det utarbeides videreutdanninger som gjør det mulig for barnehagelærere til å kvalifisere seg for å jobbe med de yngste på skolen?

– Det finnes i dag videreutdanning som gjør det muligheter for barnehagelærere å videreutdanne seg for å jobbe i småskole. Som institutt er vår oppmerksomhet nå å kunne imøtekomme regional ordning som er utdanningsdirektoratet sin satsing på kompetanseutvikling i barnehagen.

SSB har vist at det vil bli mangel på kvalifiserte lærere som underviser på 1.–4. trinn.

– Bør skoler ansette flere med barnehagelærerutdannelse?

– Barnehagelærere har spisskompetanse på lek og lekbaserte aktiviteter. Dette er temaer som også blir ivaretatt i grunnskolelærerutdanningen. Variasjon, praktisk-estetiske arbeidsmåter og tilnærming gjennom lek er avgjørende for alle barns læring. Når det er sagt–har jeg tro på at ulike profesjoner kan utfylle hverandre i kompetanse og faglige innfallsvinkler–så ja, at ansatte med barnehagelærerutdanning også kommer inn i skolen tror jeg er en styrke, sier Mette Tollefsrud.

 

Powered by Labrador CMS