Slik skapte denne barnehagen foreldremøter med suksess

Fagbaserte foreldremøter gir foreldrene mer respekt for de ansatte, et bedre samarbeid og økt stolthet blant barnehageansatte.

Det er erfaringene fra Smedhusåsen Barnehage etter at de startet med fag-baserte foreldremøter for fem år siden. 17. mars holder de sitt sjette foreldremøte. Tema er mobbing.

Denne artikkelen var først publisert i Første steg nr. 1/2016.

Hele utgaven leser du elektronisk her

– De fagbaserte foreldremøtene fører til økt yrkesstolthet og bevisstgjøring av egen profesjon. Det bedrer og utvider foreldresamarbeidet, og det er ingen tvil om at foreldrene har fått mer respekt for jobben vi gjør, sier daglige leder Royne K. Berget i Smedhusåsen barnehage SA i Rygge kommune. En annen positiv ringvirkning er at foreldrene bruker de ansatte mer som veiledere enn før.

 

 

Slet med dårlig oppmøte

Ideen om det fagbaserte foreldremøtet kom på bordet etter at fremmøtet på foreldremøtet om våren ble stadig dårligere. Pedagogene holder foredrag i aktuelle temaer som foreldrene kan ha nytte av i sin oppdragerrolle og samvær med barna. Det har vært alt fra barns utvikling og grensesetting til lek og foreldresamarbeid. 

– Vi ansatte får frisket opp og utvidet egen kunnskap. Vi utfordrer og utvikler oss selv som personer, personalgruppe og organisasjon, sier Berget.

Foreldremøtene er blitt så populære at de er vokst ut av barnehagen, som må låne større lokaler på nærmeste skole. Det går 80 barn i barnehagen.

 

Stolthet og energi

– Jeg er opptatt av å få synliggjort barne-hagelærerne og de faglige tankene som ligger bak arbeidet i barnehagen. Fagkompetansen vår kommer naturlig nok ikke like synlig fram, som i skolen, derfor har vi kanskje ikke oppnådd samme anerkjennelse, sier Berget.

De ansatte legger ned mye arbeid i forkant av det fagbaserte foreldremøtet.

– Disse foreldremøtene gir en stolthet og energi i personalgruppa. For min del er det slike ting som gir ekstra motivasjon og energi i hverdagen, sier Berget.

 

Fornøyde foreldre

– Vi foreldre synes kurskveldene er veldig verdifulle, nyttige og lærerike. Vi får mer innsikt i måten de ansatte jobber på. Disse kurskveldene opplyser om og understreker viktigheten av det pedagog-iske arbeidet i barnehagene, sier Hanne-Lone Rist, SAU-leder i barnehagen.

– I mange kommuner, inkludert Rygge kuttes det i tilskudd, noe som går utover dette arbeidet. Barnehager skal ikke være oppbevaring, men et sted for læring og utvikling. Slike kurs burde vært standard i alle barnehager, mener Rist. 

 

Powered by Labrador CMS