Stortinget skal vurdere bemanningssituasjonen til våren, og derfor ønsker vi både ansattes og foreldres tilbakemelding på bemanningen i sin barnehage. F.v: Janne Bergstå, Christina Grefsrud-Halvorsen, Royne Berget og Sabine Scheidt i Foreldreopprøret og Barnehageopprøret. Foto: Foreldreopprøret / Barnehageopprøret
Stortinget skal vurdere bemanningssituasjonen til våren, og derfor ønsker vi både ansattes og foreldres tilbakemelding på bemanningen i sin barnehage. F.v: Janne Bergstå, Christina Grefsrud-Halvorsen, Royne Berget og Sabine Scheidt i Foreldreopprøret og Barnehageopprøret. Foto: Foreldreopprøret / Barnehageopprøret

Foreldre og ansatte må følge nøye med på bemanningen i barnehagen

Bemanningsnormen for barnehagene som ble vedtatt i vår er for svak. Ansatte og foreldre bør sende sine observasjoner og opplevelser til oss.

Den nye bemaningsnormen sier at det skal være minimum 1 voksen per tre barn under tre år og 1 voksen per seks barn over tre år.

Normen er en minimumsnorm og er alt for svak, fordi den ikke sikrer god nok bemanning gjennom hele dagen og dekker derfor ikke barnas behov. Vi vet at Stortinget skal vurdere bemanningssituasjonen til våren, og derfor ønsker vi både ansattes og foreldres tilbakemelding på bemanningen i sin barnehage. Dette vil vi viderebringe til Stortinget. Barna trenger din hjelp.

Barnehageopprøret har opprettet en side der ansatte og foreldre kan sende inn sine historier åpent eller anonymt, under emneknaggen #uforsvarlig. Denne finnes her

Det er viktig at også foreldrene nå følger bemanningen med argusøyne. Det er barna våre dette handler om. De hever ikke stemmen selv. Det må vi foreldre og ansatte gjøre for dem. Dersom dere foreldre og ansatte opplever at bemanningen er for lav eller at det er for få pedagoger i barnehagen, er det viktig at vi får vite om det, slik at vi kan viderebringe informasjon om ståa i landet til Stortinget.

 Den nye bemanningsnormen for barnehager ble vedtatt i mai. Samtidig vedtok Stortinget at regjeringen våren 2019 og våren 2020 skal komme tilbake til Stortinget med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene. I forbindelse med regjeringens vurdering skal Barnehageopprøret og Foreldreopprøret viderebringe foreldres og ansattes egne opplevelser av bemanningssituasjonen til Stortinget.

Dette vil hjelpe Stortinget å ta beslutninger på et bedre grunnlag. Vi må fortsette å holde trøkket oppe, for barnas skyld. Vi oppfordrer derfor foreldre og ansatte på det sterkeste til å sende inn sine vurderinger av situasjonen, uavhengig av om normen er oppfylt eller ikke. For det er ikke slik at alt nødvendigvis er på stell selv om barnehagen har «nok» ansatte ifølge normen. Følg magefølelsen! Er det for få ansatte på din avdeling på morgenen, ettermiddagen eller andre deler av dagen, så gi oss beskjed.