Barn som leker mye i naturen mestrer bevegelse bedre og er tryggere i leken, enn barn som ikke gjør det, viser ny forskning. Foto: Paal Svendsen

Barn som mestrer naturen, er tryggere

Barn som leker mye i naturen, mestrer bevegelse bedre og er tryggere i leken enn barn som ikke gjør det, viser ny forskning.

Dette er noen av resultatene til første-amanuensis Merete Lund Fasting ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad om barns egenstyrte utelek, og jobber nå med et forskningsprosjekt der hun forsøker å forstå barnehagebarns lek i naturområder.

Denne reportasjen var først publisert i tidsskriftet Første steg nr. 3/2016 

 

 

To ulike barnehager

I prosjektarbeidet som Fasting har kalt kroppslig lek, tok hun utgangspunkt i barns lek utendørs ved to ulike barnehager. 

I den ene barnehagen var det mye natur og løsmateriale som steiner, planker og pinner som barna brukte i leken. I den andre barnehagen var det mest asfalt og nesten ikke natur, men barna var ukentlig på tur til naturområder. Barna med tilgang til mye natur behersket, utforsket og utviklet disse områdene svært bra.

Barna i den andre barnehagen trengte tid på å bli trygge i naturen, og de måtte øve seg, slik at de behersket det utfordrende terrenget før leken kunne fange dem.

– Når barna mestret det å bevege seg på lekestedene og er trygge observerte jeg at leken ofte trollbinder, forteller Fasting.

 

 

Lek med vann

Det aller mest frydefulle barna i begge barnehagene kunne leke med var vann, jord og sand. Barna lekte så lenge i en vannpytt at vannet ble til gjørme, som de nesten satte seg fast i når de gikk og hoppet her. Barna frydet seg over denne leken og var nærmest ekstatiske.

– Dette er en veldig utfordrende måte å leke på og veldig god motorisk trening, påpeker hun.

Fasting observerte at barna i begge barnehagene likte å lekte i natur med høydeforskjeller, ulikt type underlag og trær.

– Barnas samspill med de fysiske og sosiale omgivelser synes ofte å trollbinde dem, slik at det blir en slags magi i den fysiske uteleken, fastslår hun.

 

Viktige erfaringer

Professor ved Norges idrettshøgskole, Kirsti Pedersen Gurholt, har forsøkt å fange opp hva som driver barna i lek i naturen.

– Det er som om barnas nysgjerrighet og mangfoldet i naturomgivelsene lokker barna inn i stadig nye eventyr og i lek som har åpent utfall, sier hun.

Barna responderer med under-søkende bevegelser og stadige veksling-er mellom det som er prøvd og uprøvd.

Høyskolelektor Jostein R. Sanderud ved Høgskolen i Sogn og Fjordane som også har forsket på utelek, mener det er viktig for barn å leke fritt ute i naturen, fordi de kan gjøre seg grunnleggende erfaringer som vanskelig kan gjøres andre steder.

– Ved å klatre i trær og leke i bekken lærer barn stadig noe, som hvor høyt kan jeg klatre? forteller han.

 

 

 

Powered by Labrador CMS