Jane Myran er daglig leder Sjøhagen FUS barnehage i Moss. Foto: Terje Holm
Jane Myran er daglig leder Sjøhagen FUS barnehage i Moss. Foto: Terje Holm

Vi må ikke undergrave vår egen integritet ved å dra hverandre ned

Royne Berget, jeg er lei av føle meg uthengt hver gang du og dine meningsfeller snakker om de grusomme kjedebarnehagene som "stjeler" penger fra barna.

Publisert Sist oppdatert

Viser til Royne Berget sitt innlegg på utdanningsnytt.no 19 juli, vedrørende ønske om å regulere de private kommersielle barnehagekjedene i fremtiden. Hvem snakker du om egentlig? Er det FUS, Espira, Læringsverkstedet, Norlandia eller oss alle du hinter til?

Jeg er lei av å føle meg uthengt hver gang du og dine meningsfeller snakker om de grusomme kjedebarnehagene som "stjeler" penger fra barna. Det vil være mer ryddig om du navngir hvilke kjeder du mener gjør dette, istedenfor å gulpe opp masse ukritiske påstander og myter om oss generelt.

Jeg er lei nå, du snakker som at jeg er en nikkedukke av en daglig leder som jobber hardt og målbevisst gjennom år for at mine eiere skal hente ut overskudd på bekostning av kvalitet for barna. Hadde det vært tilfelle, så hadde ikke jeg jobbet i FUS!

Jeg har en eier som er tett på og som er opptatt av kvalitet i alle ledd og barnas beste! Jeg er selv en del av FUS barnehagene, jeg har jobbet som daglig leder i Sjøhagen FUS Barnehage i over 10 år nå og jeg kjenner meg ikke igjen i det du beskriver.

I kritikken din blander du sammen både de kommersielle kjedene og kommunale effektiviseringstiltak. Du vet like godt som meg at vi har samme rammeverk, normer og lover å forholde oss til uansett eierforhold. Jeg skulle gjerne ønske at du hadde navngitt hvilke kommersielle barnehagekjeder du mener driver uforsvarlig og hvor eierne melker hver barnehage for barnas penger hvert år.

Våre eiere tar ut et beskjedent styrehonorar fra hver barnehagen hvert år. Noen vil kanskje hevde at kjøp av tjenester av egne søsterselskap under hovedorganisasjonen, er umoralsk. Jeg tenker våre eiere er "smarte", så lenge det er innenfor loven. Vi betaler ingen overpris på regnskapstjenester og utgiftene måtte vi ha budsjettert med uansett eierform på regnskapsselskapet. Vi har ekstern revisor i et stort anerkjennende selskap, som følger med på at alt er innenfor gjeldende rammer. Det eventuelle overskuddet vi har, brukes til å bygge egenkapital i egen barnehage, slik at vi slipper å ta opp lån for å dekke årene med underskudd eller at vi kan investere i nytt utstyr, oppgraderinger eller vedlikeholdsarbeid. Gjennom de årene jeg har vært ansatt i FUS har jeg hverken hørt om eller sett at våre eiere har hentet ut noe av det eventuelle overskuddet i barnehagene. Så jeg kjenner meg ikke igjen!

Vi betaler en sum i kjedetilknytning hver mnd, vi har en relativ liten sentraladministrasjon i FUS as, lokalisert i Haugesund og Oslo. Disse jobber med barnehagesaker på overordnet nivå, følger opp enkelt barnehage, legger opp strategier og driver opplæring av daglige ledere. Å ha en sentraladministrasjon gir trygghet, akkurat som dere ideelle barnehager bruker PBL og betaler deres medlemsavgift dit. Så jeg kjenner meg ikke igjen!

I FUS barnehagene har vi en daglig leder per barnehage. Vi jobber bevisst mot et nærvær på 96.5% på kjedenivå innen 2021. Det krever tydelig og tilstedeværende ledelse. Det er hardt arbeid. Du viser til at barnehager ikke setter inn vikarer før etter 16 dager. Jeg kjenner meg ikke igjen! Vi er bevisste på når og om vi trenger vikar, hvis jeg som daglig leder mener det er uforsvarlig å ikke sette inn vikar så gjør vi selvfølgelig det. Selv om våre eiere ønsker å tjene penger, så er de også opptatt av kvalitet i barnehagene sine.

Drøyt 80 % av vår økonomi er bundet opp i lønns- og personalkostnader, så kommer låneutgifter i tillegg. Så det sier seg selv at det ikke er så enormt mye det er snakk om å hente ut i overskudd når vanlig driftskostnader som strøm, vedlikehold, renhold, turer, leker, inventar, kurs og annet kommer i tillegg. I de 10 årene jeg har vært en del av FUS barnehagene, så har vi aldri lidd noen nød. Vi har fornøyde ansatte, barna har det de trenger, vi har prioritert vedlikehold og vi har en voksentetthet som følger normen. Så jeg kjenner meg ikke igjen i hva du beskriver!

FUS barnehagene ønsker å være forbundet med kvalitet i alle ledd og særlig med tanke på barnas utvikling. Våre eiere vet at det koster og det investeres millioner på forskning og utvikling av kjeden som helhet og hver enkelt Barnehage. Jeg er stolt av og glad for å være en del av noe større. Samtidig ser jeg viktigheten av at de ideelle barnehagene og ikke minst de kommunale barnehagene består, dette er viktig for mangfoldet. Men vi må slutte å motarbeide hverandre. Vi har det samme målet, barnas beste!

Vi må jobbe for likeverdig behandling uavhengig av eierform. Vi må sette kvalitet i fokus overfor politikere og ikke undergrave vår egen integritet ved å dra hverandre ned.

Det er dessverre sånn at dersom de ideelle enkeltstående barnehagene skulle ha gjort den samme jobben som PBL og kjedebarnehagene har gjort på politisk nivå, så hadde det vært ekstremt tidkrevende og tungt.

Jeg er takknemlig for at PBL har hatt ressurser og kompetanse til å ta kampene for oss alle i forhold til tilskudd for eksempel. At vi har de vilkårene vi har i dag, er jobbet frem over tid både av PBL, kjedebarnehagene og noen få ideelle enkeltbarnehage. Som daglig leder i en barnehage har du ikke tid til å jobbe politisk på heltid for å fremme din sak. Man vil mest sannsynlig ikke nå frem heller... Vi må jobbe sammen for barnas beste! Å få like rammevilkår uansett hvilken kommune man befinner seg i og hva slags eierform man har er helt eksistensielt for driften og kvaliteten. En veileder for bruk av tilskuddsmidler og foreldrebetaling er helt fint synes jeg så lenge tilskuddene er like i alle kommuner.

I FUS barnehagene har vi eiere som er opptatt av kvalitet og utvikling både på kjedenivå og i hver barnehage. Ja, de tjener penger på de 186 barnehagene, men dette går ikke på bekostning av midler som skulle vært brukt på barna!

Powered by Labrador CMS