Pedagogstudentene mener lærerutdanningene må bli mer bærekraftige. Her leder Frank Bræin (t.h) med nyvalgt medlem i arbeidsutvalget, Magnus Dybdahl.  Foto: Hans Skjong
Pedagogstudentene mener lærerutdanningene må bli mer bærekraftige. Her leder Frank Bræin (t.h) med nyvalgt medlem i arbeidsutvalget, Magnus Dybdahl. Foto: Hans Skjong

Pedagogstudentene: Lærerutdanningene må ta ansvar for en bærekraftig utvikling

Samme dag som det klart at det blir ny skolestreik for klimaet, vedtok Pedagogstudentene en resolusjon om bærekraftig utvikling. De mener lærerutdanningene må ta ansvar for å bli mer bærekraftige.

Publisert

Mandag varslet Natur og Ungdom og flere organisasjoner at det blir ny skolestreik for klimaet. Det skjer fredag 24. mai.

Mandag vedtok Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet en resolusjon på sitt landsmøte om bærekraftig utvikling. I resolusjonen står det blant annet at de krever at utdanningsinstitusjoner skal halvere sine klimagassutslipp innen 2025. Og at de skal være klimanøytrale innen 2030. Pedagogstudentene mener institusjonene må ha et søkelys på bærekraft gjennom hele utdanningsløpet av lærere og pedagoger.

Leder Frank Bræin i sier organisasjonen har jobbet mye med bærekraftsmål de siste årene, men ikke hatt noen konkret politikk på det.

– Landsstyret har i år diskutert at vi bør gjøre noe mer med det, og så har landsmøtet vedtatt i arbeidsprogrammet at vi skal styrke det arbeidet. Og da fikk vi den resolusjonen her, sier Bræin.

 

Inspirert av Greta Thunberg

Nyvalgt medlem i PS' arbeidsutvalg, Magnus Dybdahl, har selv vært med på klimaskolestreik. Han har vært sterkt delaktig i arbeidet med resolusjonen.

– Jeg har sett på hva som er relevant for lærer- og pedagogutdanningene, og har prøvd å knytte det mest opp mot hva som er relevant for lærere, sier Dybdahl.

Han sier resolusjonen også dreier seg om sosial bærekraft og søkelys på universell utforming i skolen og utdanningene.

– I hvilken grad har dere latt dere påvirke av skolestreiker Greta Thunberg?

– I veldig stor grad, sier Dybdahl, og fortsetter:

– Thunberg er veldig tydelig i sine ord. Det motiverer og inspirerer oss til å også være tydelige, sier Dybdahl.

Frank Bræin sier det handler om å ta ansvar for samfunnet og «kjempe for framtiden».

– Mye av det handler også om de nye læreplanene og rammeplanen for barnehagen. Og nå har vi fått konkretisert hva Pedagogstudentene mener, sier han.

 

Klar melding fra NSO

Det er ikke bare Pedagogstudentene som vedtar resolusjoner om miljø og bærekraft. Norsk Studentorganisasjon (NSO) vedtok nylig at de mener at staten skal slutte å finansiere petroleumsforskning. Og at staten heller bør øke pengebruken på forskning «knyttet til energiomstilling, klima, miljø og fornybar energi». NSO vedtok dette i en resolusjon på sitt landsmøte i starten av april.

– Hva tenker dere om NSOs vedtak, Frank Bræin?

– For vår del handler det om at vår politikk for lærerutdanningene må handle om områder som vi har eierskap til. Det handler om å se på hva vi kan bidra med, sier Bræin.