Education International deltar på årets klimatoppmøte, COP22.
Education International deltar på årets klimatoppmøte, COP22.

EI: Utdannelse viktig for togradersmålet

Utdannelse er en viktig faktor i kampen for å nå togradersmålet. Det er utgangspunktet for at Education International deltar på klimatoppmøtet i Marrakech denne måneden.

De siste årene har Education International vedtatt flere resolusjoner om utdanning for bærekraftig utvikling. I fjor deltok organisasjonen for første gang på klimatoppmøte, den gangen i Paris. I tillegg til å samarbeide med andre fagforeninger i arbeidet med å oppnå bindende og rettferdige klimaavtaler, organiserte EI i fjor en workshop om utdanningens kraft i møte med klimautfordringene.

Som kjent endte møtet i Paris med en internasjonal avtale som blant annet innebærer en målsetting om at økningen i gjennomsnittstemperaturen på jorda ikke skal overstige 2 grader ved utgangen av dette århundret. EIs generalsekretær Fred van Leeuwen uttalte på møtet i Paris at veien til en bærekraftig framtid går via klasserommet.

 

Bærekraft starter med utdannere

På årets klimatoppmøte, COP22, er EI en del av internasjonal fagbevegelse (ITUC) sin delegasjon. I Marrakech, Marokko skal EI i samarbeid med UNESCO arrangere en rundebordskonferanse, som har fått tittelen «Bærekraft starter med utdannere».

Den internasjonale lærerorganisasjonen deltar også i arbeidet med å formulere retningslinjer for arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling. Planen er å gi medlemsforbundene verktøy de kan bruke i sitt eget arbeid på området, opplyser Richard Langlois, som er konsulent i EI.

 

Powered by Labrador CMS