Listhaug vil ikke endre sin språkbruk

Statsråd Sylvi Listhaug måtte tåle hard kritikk for språkbruken sin i asyldebatten. Men på kommunalpolitisk toppmøte gjorde hun det klart at hun ikke har tenkt å endre den.

Publisert

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) måtte tåle hard kritikk for språkbruken sin på det kommunalpolitiske toppmøtet til KS i Kristiansand tirsdag. Temaet var hvordan det er mulig å hindre utenforskap blant flyktninger.

– Det ville være direkte uansvarlig hvis partiene på Stortinget stemmer imot forslag de egentlig er for, bare fordi de ikke liker min språkbruk, sa Listhaug og fortsatte:

– Det går an å snakke et tydelig språk og samtidig være entusiastisk for integrering. For å sikre integrering kan ikke flyktninger leve på overføringer. Jeg tror mange har forsøkt å forandre meg gjennom tidene, men de har ikke lykkes særlig godt, sa Listhaug til ordstyrer Terje Svabø.

Listhaug har sendt ut et forslag på høring som inneholder kraftige innstramminger i asylpolitikken. Venstre har forkastet alle de 40 forslagene fra Listhaug, og ministeren er blitt beskyldt for å mistenkeliggjøre flyktninger. Men Listhaug står på sitt.


Ventetid for familiegjenforening

– Jeg ser dessverre en minister som ikke tar noen initiativ for å løse flyktningkrisen internasjonalt og som bruker ord om at noen kommer og tar oss, svarte stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV, som hevdet at flyktningene vil få problemer med å bli integrert dersom det skal ta fem år før de kan få familiegjenforening.

– Det kom 5.000 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i fjor. Dere vet hvor vanskelig det er å gjøre integreringsjobben med disse barna. Vi må sørge for at det ikke blir lukrativt å sende barna av gårde, slik at de havner i hendene på kyniske menneskesmuglere, svarte Listhaug.

– Barn og ungdom kommer til å måtte flykte. Mange av barna er desperate og redde. De ønsker å ha noen å være sammen med og være trygge. Noen er knallgode på integrering, og det er kriminelle miljøer. Vi er nødt til å sørge for penger til kommunene, flere med kompetanse til å passe på barna, og så trenger de en bestefar i livet, sa Andersen, det siste et sitat fra Odd Norstogas sang.

Også Hilde Opoku (MDG), varaordfører i Trondheim, kritiserte Listhaugs ordbruk og politikk. Hun mener det er viktig å kartlegge flyktningenes kompetanse raskt. Og hun tok blant annet opp situasjonen til alle med høyere utdanning.

– Vi samarbeider med NTNU om kompetansekartlegging i et prosjekt innen samfunnsmedisin.


Vil fortsatt gi mindreårige permanent opphold

Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde var en av dem som kritiserte Listhaug fra scenen. Han er imot forslaget om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
Molde kommune ble på toppmøtet trukket fram som en kommune som har lyktes godt med integrering av flyktningene.

Torgeir Dahl sa at Molde kommune har stått på for å få til gode boliglånsordninger for flyktningene slik at de har mulighet til å skaffe egen bolig.

Dahl fortalte også at Molde har tatt imot mange enslige mindreårige. Denne oppgaven er aller mest krevende. Her kreves det god oppfølging fra voksne, fortalte Dahl.

Ordfører i Rælingen i Akershus, Øyvind Sand (Ap), var opptatt av voksenopplæringens viktige rolle. Ved å satse på språkopplæring og kvalifisering har kommunen fått flyktningene i jobb.

– Vårt mål har vært at færrest mulig skal lene seg på NAV. Det virker passiviserende.

Trenger bedre informasjon fra UDI

Rådmann Harald Danielsen i Arendal var opptatt av at UDI må informere kommunene langt bedre om bosetting av flyktningene enn de gjør i dag. Han sa at det er svært vanskelig for kommunene å planlegge og legge til rette for flyktningene når UDI forhandler med private drivere av akuttmottak uten å informere kommunene eller trekke dem med i planleggingsfasen.

– Vi er godt skodd for akuttfasen, men når oppholdet blir langvarig trengs det mer ressurser. Vi fikk vite at flyktningene skulle bli på akuttmottaket i tre til fem dager, så ble det tre til fem uker, så gikk det måneder. Da trengs det for eksempel legehjelp og helsehjelp til gravide, sa Danielsen.

Listhaug vil stramme inn

Listhaug hevdet at en streng asylpolitikk er avgjørende for integreringen. Hun avviste kritikken fra blant annet Jonas Gahr Støre om at hun setter asylforliket på Stortinget i spill.

Hun ble bedt om å vise litt entusiasme i integreringsarbeidet for å motivere kommunene.

– Jeg er en entusiastisk integreringsminister, sa Listhaug.

Hun ser ingen motsetning mellom å stramme inn på asylfeltet og å legge til rette for god integrering.

– Skal vi lykkes med integreringen, må vi ha kontroll med tilstrømmingen, sa hun.
Sylvi Listhaug sa at hun kommer til å besøke mange kommuner utover våren for å få innspill til asylpolitikken.
– Det handler om å se ressursene til den enkelte og egeninnsats. Disse to tingene bør kombineres for å sikre integrering, sa ministeren.

Trakk fram somalisk fembarnsmor

Fra scenen fortalte Listhaug om Kafiya Ali Hassan (43) fra Somalia. Flyktningkonsulent Per Atle Einan i Seljord lurte på hvilke jobbmuligheter han kunne tilby henne.

– Per Atle Einan funderte på hva han skulle tilby denne kvinnen uten skolegang. Hvordan kan hun lykkes i Norge? På en tur ned til vannet så han Kafiya sitte i gresset og flette strå. I Somalia flettet hun både kurver og tepper, fortalte Listhaug.

I Svartdal i Seljord kommune finnes spinneri.

– Per Atle så at Kafiya er en håndverker. Han så muligheter og knyttet kontakt med spinneriet Telespinn AS. Der fikk Kafiya jobb, fortalte Listhaug.

Hun fortalte at Kafiya var til stede i salen, ba henne reise seg, og fikk alle til å klappe. For Listhaug er Kafiya et eksempel på en vellykket integrert innvandrer. Fembarnsmoren kom til Norge i 2008.

Statsråden fortalte samtidig at Kafiya ikke har fått familiegjenforening med sine fem barn. Barna befinner seg fremdeles i Somalia.