En av de mange lærerdemonstrasjonene under konflikten i Danmark i 2013.
En av de mange lærerdemonstrasjonene under konflikten i Danmark i 2013.

Danskene diskuterer lærernes arbeidstid igjen

Et offentlig utvalg har lagt fram en rapport om arbeidernes arbeidstid. Sist dette var tema, fikk lærerne lock-out.

Publisert Sist oppdatert

Seks år etter at de danske lærernes arbeidstid ble bestemt gjennom en ny lov i folketinget etter at en storkonflikt hadde lammet de danske grunnskolene og Danmarks Lærerforening, er det nå lagt fram et forslag til ny arbeidstidsavtale.

Men ifølge bladet Folkeskolen foreslår det offentlige utvalget som har laga rapporten ikke bare tiltak knytta til arbeidstid.

Skal grunnskolen løftes, må det også være et mål å styrke lærerprofesjonen. Det vil blant anna kreve at lærerne blander seg mer opp i hverandres arbeid. Dessuten trekker rapporten fram et behov for tydeligere ledelse ved skolene.

Utvalget setter opp to overordna målsettinger for å løfte lærerprofesjonen. Det første er at lærernes kompetanse, arbeidsevne og beslutningsdyktighet skal styrkes. Det andre er at lærerne i større grad tar på seg et kollektivt ansvar for å bidra til en god skole. Det siste blir forklart med at lærere må legge seg mer oppi hverandres arbeid.

Dette vil ifølge utvalget kreve en ambisiøs lærerutdanning, en mer systematisk mottakelse av nyutdanna lærere i skolen, tydelige karrièreveier og utviklingsspor for lærere, felles prinsipper for kompetanseutvikling og midler til etter- og videreutdanning.

Powered by Labrador CMS