Arbeidstilsynet ble ikke varslet om vold mot lærere i Oslo

Ingen av de 901 alvorlige tilfellene av vold mot lærere ved osloskoler i 2016 ble varslet til Arbeidstilsynet. – Mulig systemsvikt, sier professor.

I forrige uke meldte  Dagsavisen at det i fjor ble meldt inn 1.940 tilfeller av vold mot lærere i Oslo. 901 av disse var alvorlige og innebar blant annet slag, spark, biting eller trusler. Ifølge avisen har ingen av disse blitt meldt inn til Arbeidstilsynet.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer ulykker, trusler eller vold på arbeidsplassen av alvorlig karakter.

– Når ingen av disse 900 sakene er meldt inn, er det et spørsmål om vi har med systemsvikt å gjøre, både når det gjelder meldeplikt og det som verre er, nemlig å beskytte ansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen, sier professor emeritus Henning Jakhelln ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Astrid Søgnen, bekrefter at ingen saker er meldt inn til Arbeidstilsynet fra osloskolen i 2016. Hun påpeker at rektor plikter å varsle Arbeidstilsynet ved dødsulykker og alvorlige skader.

–Ved registrering av hendelser må leder vurdere om saken er av en slik karakter at det skal meldes til Arbeidstilsynet. Dette er uansett et område som vi vil følge opp med skolene, sier Søgnen.

(©NTB)