– Ikke bra for elevenes rettsvern at lærerne bruker egen telefon på jobb

Det må bli slutt på at lærerne bruker egen privattelefon på jobb, mener Ole Einar Isaksen Hætta. Ikke minst av hensyn til elevenes rettsvern.

Publisert Sist oppdatert

Ole Einar Isaksen Hætta tok ordet på årsmøtet i Utdanningsforbundet i Finnmark, og ba om at årsmøtet ber om at lærere får egne jobbtelefoner og slutter å bruke sin private.

– Foreldre sender mye forskjellig på sms til oss lærere. Vi som jobber med mennesker får ganske mye privat informasjon. Mine unger kan for eksempel koden til min telefon, sa Isaksen Hætta, som sa at han tror det gjelder flere enn ham at den private telefonen ikke alltid er like privat i en familie.

– Hva skjer da når vi skal bruke den private telefonen til jobb? Er den da fortsatt privat, spurte han årsmøtet.

I likhet med årsmøtet i Østfold, gikk også årsmøtet i Finnmark inn for å ta med seg spørmålet om lærernes telefonbruk, til landsmøtet i Utdanningsforbundet i november.

Årsmøtet i Finnmark gikk inn for at lærerne må få kompensasjon for å bruke sin private mobiltelefon, dersom de skal bruke den på jobb, uten å tallfeste hvor høy kompensasjonen må være.

Delte meninger om jobbtelefon

Årsmøtet tok også med seg innspillet fra blant andre Isaksen Hætta om at lærerne aller helst bør få egen jobbtelefon, og slippe å bruke sin private på jobb. Men det var delte meninger om det riktig å kreve at alle lærerne får jobbtelefon fremfor å kreve en skikkelig kompensasjon for privattelefon. Noen mente at en jobbtelefon kan gjøre at det blir enda vanskeligere enn det allerede er å skille mellom privatliv og jobb etter arbeidstid.

–Jeg mener at som et minimum må i hvert fall kontaktlærerne få egen jobbtelefon. Selv om kontakten skal gå via apper som krever totrinns autorisasjon, er det fortsatt en del foreldre som bruker vanlige tekstmeldinger, og som insisterer på å bruke det. Da er det viktig at sensitiv og svært privat informasjon ikke kommer på avveie. Jeg ville likt dårlig hvis det for eksempel var bruk av min private telefon som gjorde at personopplysninger kom på avveie, sier Isaksen Hætta som er avdelingsleder på Kautokeino skole og representerer Kautokeino på årsmøtet.

Hvorfor ikke lærerne?

– I vår kommune har alle i administrasjonen jobbtelefon. Hvorfor skal ikke lærerne også ha det, spør han.

Ole Einar Isaksen Hætta sier at han som avdelingsleder har jobbtelefon og at han er nøye på å skille på den private og på jobbtelefonen.

– Jeg tar for eksempel ikke med meg jobbtelefonen overalt, slik som jeg gjør med den private. Det er mye lettere å beskytte opplysningene på en jobbtelefon enn på en privattelefon, sier han.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS