– Det virker som Ap ikke klarer å bestemme seg for hva som er viktigst å satse på i skolen, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H). Foto: Erik M. Sundt
– Det virker som Ap ikke klarer å bestemme seg for hva som er viktigst å satse på i skolen, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H). Foto: Erik M. Sundt

Mathilde Tybring-Gjedde: – Absurd kritikk fra Ap om å snu

Mathilde Tybring-Gjedde (H) slår tilbake mot Martin Henriksens (Ap) påstand om at Høyre har holdt "snufestival" i skolespørsmål. – Dette kommer fra at parti som har abdisert i skolepolitikken, sier hun.

Publisert

– Det er helt naturlig at man utvikler ny skolepolitikk over tid. Jeg er stolt av at Høyre er sultne på å finne nye løsninger for å løfte alle elever, sier Tybring-Gjedde i en kommentar til Henriksens utspill.

Mathilde Tybring-Gjedde, som er medlem i Stortingets utdannings- og forskningskomité, synes ikke Arbeiderpartiet bør snakke for høyt om å endre politikk. Hun har laget sin egen liste.

– Først er Arbeiderpartiet mot fraværsgrensen, så for, så mot igjen. Ap er for å stille krav til kompetanse hos norsk-, matematikk- og engelsklærerne, så er de mot. De er for å prioritere lesing, skriving og regning tidlig i 1–4. klasse, så foreslår de plutselig det motsatte. De er for karakterkrav i matematikk til lærerutdanningen, så er de mot, sier Tybring Gjedde som har flere eksempler:

 – Ap er for mer tillit til lærerprofesjonen, og så foreslår de plutselig å detaljstyre antall minutter til fysisk aktivitet og innføre flere rapporteringskrav til skolene. Denne helgen diskuterte Ap om det burde være forbudt for lærere å gi elevene lekser, sier hun og legger til:

 – Det virker som Ap ikke klarer å bestemme seg for hva som er viktigst å satse på i skolen. Jeg tror det er derfor de endrer mening om de mest sentrale skolepolitiske sakene hver gang de får motbør.

 

 Håper Ap får en tydelig profil i skolepolitikken

– Også på Høyres landsmøte var skolelunsj tema og du støttet utvalgsflertallet som ville ha skolelunsj til selvkost. Er skolemat en tapt sak i Høyre, eller vil det bli tatt opp igjen?

 – Det er mange høyrestyrte kommuner som har ulike ordninger med skolelunsj eller skolefrokost. Det er Høyre og jeg positiv til. Men når man skal prioritere flere milliarder kroner på statsbudsjettet, da mener jeg det er viktigere å prioritere elevenes læring, kvalifiserte lærere og bedre spesialundervisning for dem som trenger det mest. Det prioriterer Arbeiderpartiet ned. 

 – Arbeiderpartiet vedtok i helgen å styrke kvaliteten i skolefritidsordningen og tilby gratis SFO-plass til seksåringene. Til høsten kommer det en stortingsmelding om skolefritidsordningen. Hva vil du prioritere høyest i den?

 – Jeg mener det er mer sosialt å målrette billigere og gratis SFO til de barna som har foreldre med dårligere råd. Og så er jeg for et mer variert innhold i SFO, og kompetansepåfyll for ansatte.

 – Støtter du kompromissvedtaket Ap gjorde om lekser?

 – Alle er enige i at vi må ha en god leksekultur i norsk skole. Derfor har Høyre vært opptatt av å ha gode profesjonsfellesskap på skolene der lærerne diskuterer seg imellom. At Arbeiderpartiet febrilsk må lage et innholdsløst kompromiss for å unngå at landsmøte stemmer for et forbud, sier mye om detaljstyringen Arbeiderpartiet står for i skolepolitikken, sier Høyre-politikeren.

 – Jeg håper Arbeiderpartiet får en tydelig profil i skolepolitikken fremover. For akkurat nå er det vanskelig å vite hva de vil gjøre annerledes. De mener noe nytt hver gang de får en ny skolepolitiker eller en ny rådgiver på Stortinget, sier Tybring-Gjedde.

 

Flere lærere og styrket skolehelsetjeneste med Høyre

 – Under denne regjeringen har skolen fått flere lærere. Martin Henriksen sier Høyre nå skryter av resultatene av en reform dere var imot. Hva er din kommentar til det?

– Selv om Høyre var imot en lærernorm, er alle for flere lærere. På fire år har vi fått hele 3129 flere lærere i norsk skole. Det gir lærerne større mulighet til å bygge et lag rundt elevene, sier hun.

Tybring-Gjedde er opptatt av at man må ha et godt læringsmiljø på skolen og inkluderende fellesskap for å sikre at alle elever lærer og mestrer. Hun viser til at regjeringen nå er i gang med den største fornyelsen av norsk skole siden Kunnskapsløftet ble innført.

– I motsetning til Arbeiderpartiet har vi konsekvent prioritert det viktigste for elevenes læring. Derfor har vi satt av de store pengene til lærerløftet og tidlig innsats. Tre ganger så mange lærere har nå fått tilbud om etter- og videreutdanning. Det er innført masterutdanning for lærere som gir høyere lønn, og det er satset på lærerspesialistordningen som gir nye karrièreveier i klasserommet.

– I 2013 fikk vi 9 færre årsverk i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene. Med Høyre i regjering er det blitt 544 flere. Dette er et resultat som gjør at Arbeiderpartiet bør gå stille i døren, sier hun.

 

Mener at Ap ikke prioriterer kunnskap og innhold

 I september presenterte Arbeiderpartiet de 7 viktigste punktene de skulle gå til valg på, de syv sakene som var deres «marsjordre til våre kommunepolitikere».

 – Her nevnes ikke kunnskap og innhold i skolen og skoletiden en eneste gang, sier Tybring-Gjedde.

Heller ikke på helgens landsmøte i Ap var skolepolitikk tema. Der ble oppvekstmanifestet vedtatt, og utvalget skriver at de ikke har utviklet en ny skolepolitikk eller barnehagepolitikk. Det skal Ap gjøre i forbindelse med stortingsvalget i 2021. Utvalget har sett på hvilke faktorer som er viktigst for å hindre at barn faller utenfor eller utvikler dårlige levekår, og hvilke tiltak som best kan forebygge det.

 

 

 

Powered by Labrador CMS