Aps oppvekstutvalg vil gjøre skolefritidsdordningen over hele landet om til aktivitetsskole, noe som vil innebære nasjonale krav til kvalitet, krav og pris. Ill. foto: Kari Oliv Vedvik
Aps oppvekstutvalg vil gjøre skolefritidsdordningen over hele landet om til aktivitetsskole, noe som vil innebære nasjonale krav til kvalitet, krav og pris. Ill. foto: Kari Oliv Vedvik

Ap-utvalg vil ha gratis AKS og fylle tomme ettermiddagstimer

Gratis aktivitetsskole for alle barn og aktiviteter rett etter skoletid med kommunalt lønnede trenere vil utjevne forskjeller og lette pressede familier, mener Ap-utvalg.

Å innføre gratis kjernetid – ti timer i uken – på Aktivitetsskolen (AKS), også kalt Skolefritidsordningen (SFO), for alle barn fra 1. til 4. klasse, samt å innføre en ny fritidsreform, er blant de mest markante forslagene fra Arbeiderpartiets oppvekstutvalg.

De overleverte torsdag totalt 47 forslag til ny Ap-politikk fra nyfødtfasen til myndighetsalder til partileder Jonas Gahr Støre på Nordpolen skole i Oslo.

– En ledetråd for utvalget er at vi har vært mest opptatt av universelle tjenester framfor universelle kontantytelser og behovsprøvde ordninger, fortalte utvalgsleder Cecilie Knibe Kroglund.

Et flertall i utvalget sier derfor nei til å øke barnetrygden, og utvalget holder fast på Aps tidligere nei til kontantstøtten.

Et mindretall i utvalget ønsker imidlertid å øke barnetrygden, og dette spørsmålet er ventet å bli et av de store stridsspørsmålene når forslagene skal behandles under Aps landsmøte i april.


Gratis AKS

Utvalgsleder Kroglund, som representerer flertallssynet, sier hun mener både barna og samfunnet vil få mer igjen for pengene ved å bruke dem på universelle velferdstjenester som barnehage, aktivitetsskole, gratis skolemat og utstyrsbibliotek.

– Den følte endringen hos barnet i hverdagen tror jeg vil være større ved å få skolemat, bedre muligheter til læring, bedre helse og flere inkluderende stunder med medelever enn at mamma og pappa får 83 kroner mer i lommeboken i måneden, sier hun.

En ny stor universell velferdsordning utvalget foreslår, er gratis kjernetid på AKS for alle barn fra 1.–4. klasse. Det er beregnet å koste 4,5 milliarder kroner.

Kroglund avviser at dette er et forsøk på å innføre en type «heldagsskole» eller «helhetlig skoledag», som Ap tidligere har tatt til orde for.

– Nei, for det er frivillig å gå på AKS, og vi mener barna ikke trenger mer «skolsk» innhold i AKS-tiden. Men vi vet at 100.000 barn ikke går på AKS, og det er ofte begrunnet i at det er dyrt. Det er også store forskjeller i kvalitet og innhold mellom kommunene. sier Kroglund.

Utvalget ønsker å gå fra dagens SFO, som finnes i mange kommuner, til aktivitetsskole (AKS), noe som vil innebære nasjonale krav til kvalitet, krav og pris.


Tomme timer

I tillegg ønsker partiet å bruke penger på en ny fritidsreform, der hovedgrepet er å legge fritidsaktiviteter og trening i AKS-tiden med kommunalt lønnede trenere. Ap-leder Jonas Gahr Støre trekker særlig fram dette grepet koblet med gratis AKS fra utvalgets arbeid.

– Dette handler om å gjøre disse tomme ettermiddagstimene meningsfulle. Ved å gi tilbud om en aktivitetsskole som alle kan nyte godt av, og tilgang til fritidsaktiviteter i forlengelsen av skoledagen, vil familiene slippe dette veldige jaget som barn og foreldre opplever i timene etter foreldrenes jobb, sier Støre til NTB.

Utvalget mener kommunalt lønnende trenere er viktig for å få ned prisen på barns fritidsaktiviteter, som de mener har blitt altfor dyre og har ført til et økende klasseskille mellom barn. Hvor mye fritidsreformen vil koste, har utvalget så langt ikke regnet på.

Støre mener forslagene i sum legger til rette for at begge foreldre kan jobbe fulltid, samtidig som de kan være trygge på at barna blir godt ivaretatt og slipper å føle på tidsklemma og dårlig samvittighet.

– Dette i motsetning til regjeringen, som i regjeringsplattformen åpner for at en av foreldrene, og da som regel kvinnen, skal jobbe deltid for å få tidsklemma til å gå opp, noe som for mange er en fattigdomsfelle, sier han til NTB.

 (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS