Regjeringen tar penger fra lærerne

Regjeringen bruker penger satt av til videreutdanning av lærere til andre ting. Samtidig står lærerne i kø for å få mer utdanning.

Kun halvparten av de 10.627 lærerne som har søkt på videreutdanning ved norske universiteter og høyskoler har fått plass det kommende skoleåret. Til tross for at potten satt av til videreutdanning av lærere viser et overskudd på 80 millioner kr for året 2016, settes ikke alle disse midlene av til videreutdanning.

Årsaken er at de 5000 studieplassene Stortinget har bestemt skal brukes til videreutdanning er billigere i drift enn først antatt. Halvparten av pengene skal brukes på å opprette 300 ekstra studieplasser for videreutdanning. De resterende 40 millioner kr er satt av til andre ting.

– For de mange tusen lærerne som har fått avslag på sine søknader må dette vekke forundring, sier SV- leder Audun Lysbakken og legger til,

– Tatt i betraktning at videreutdanning er et hovedprosjekt for regjeringen, er det merkelig at de ikke bruker pengene på dette, sier Lysbakken

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forklarer at denne vurderingen er en del av det helhetlige budsjettforslaget. I en e-post til Dagsavisen skriver også kunnskapsministeren:

– Man kan ikke øke i det uendelige. Antall plasser vil alltid måtte vurderes opp mot for eksempel kapasiteten til universiteter og høyskoler og behovet for vikarbruk videreutdanning utløser.

Powered by Labrador CMS