Ulsrud videregående skole er blant skolene i Oslo der forholdsvis mange elever har faglige og sosiale problemer. Nå vil byrådet få vurdert om andre inntaksregler kan bidra til en mer variert sammensetting av elever ved skolene i byen. Arkivfoto: Marianne Ruud
Ulsrud videregående skole er blant skolene i Oslo der forholdsvis mange elever har faglige og sosiale problemer. Nå vil byrådet få vurdert om andre inntaksregler kan bidra til en mer variert sammensetting av elever ved skolene i byen. Arkivfoto: Marianne Ruud

Videregående skole: Utvalg skal vurdere inntaksmodeller

Siden 2009 har karakterene fra ungdomsskolen avgjort skoleinntak i Oslo. Nå setter byrådet ned et utvalg som skal vurdere andre inntaksmodeller. Utvalget skal levere en innstilling innen 15. januar 2020.

Publisert

 

 

 

I utvalgets mandat, gjengitt av Aftenposten, skriver byrådet at kombinasjonen av fritt skolevalg og såkalt stykkprisfinansiering, altså at skolene får penger per elev, rammer enkelte skoler hardt.

«Dette fører til store klasser med mange elever med svært lavt karaktersnitt, ofte med store sosiale problemer, som har stort behov for tilrettelegging», står det.

Utvalgets medlemmer er ikke oppnevnt ennå.

Inntaksmodellene skal blant annet vurderes ut fra elevenes valgfrihet og i hvilken grad de bidrar til en mer mangfoldig elevsammensetning når det gjelder karakterer, levekår og kjønn. De skal også bidra til å minske presset hos ungdom om å komme inn på de mest populære skolene.

 

Redusere forskjeller

Ifølge Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap skal utvalget vurdere ulike inntaksmodeller ut fra elevenes valgfrihet og at de bidrar til:

– at flest mulig skal fullføre og bestå opplæringen.

– en mer mangfoldig elevsammensetning ved alle de videregående skolene når det gjelder karakterer, levekår og kjønn

– reduksjon av forskjeller mellom skolenes elevsammensetning når det gjelder sosioøkonomiske forhold

– mindre press hos ungdom om å komme inn på de mest tilsøkte skolene

– at flest mulig skal komme inn på en ønsket skole

Utvalget skal begynne arbeidet før jul 2018 og levere innen 15. januar 2020.

 

Kan velge å ikke vrake

Selv om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er kritisk til dagens modell, avviser hun at det på forhånd er gitt at hun vil vrake den:

– Det er viktig at det blir en reell prosess i utvalget. Derfor er det klokt å ikke konkludere på forhånd, sier hun til Aftenposten.

 

Powered by Labrador CMS