7,3 prosent av bruttonasjonalproduktet gikk til utdanning i 2017. Ill.foto: Pixabay
7,3 prosent av bruttonasjonalproduktet gikk til utdanning i 2017. Ill.foto: Pixabay

Vi brukte 205 milliarder på utdanning i 2017

Driftsutgiftene til utdanning utgjorde i underkant av 205 milliarder kroner i 2017. Det tilsvarer 7,3 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Utdanningsutgiftene utgjorde rundt 38.800 kroner per innbygger, viser SSBs utdanningsregnskap.

Om lag 80 prosent av utdanningsutgiftene var i 2017 knyttet til offentlige utdanningsinstitusjoner. Høyere utdanning dekket 24 prosent av de samlede kostnadene. Ideelle utdanningsinstitusjoner utgjorde 4 prosent. Bare 5 prosent av kostnadene til utdanning gikk til markedsrettede utdanningsinstitusjoner.

I tillegg til de løpende driftskostnadene på 205 milliarder kroner, ble det investert i utdanningsformål for om lag 42 milliarder kroner i 2017. Dette gikk særlig til skolebygg

Samlet sett finansierte det offentlige 87 prosent av de løpende kostnadene til utdanning, og det er kommunene som bærer de største kostnadene med 58 prosent. Utdanningsregnskapet viser at husholdningene samlet finansierte 4 prosent av utdanningsutgiftene for to år siden.

I 2017 ble det brukt mest penger, rett under 40 prosent, på obligatorisk grunnskole. 23 prosent gikk med til høyere utdanning, etterfulgt av videregående opplæring med 18 prosent.

Utdanningsutgiftene per elev eller student i grunn- og videregående skole og høyere utdanning utgjorde i snitt i underkant av 149.000 kroner i Norge i 2017. En elev i grunnskolen kostet nær 128.000 kroner, mens det ble brukt rett over 184.000 kroner på en elev i videregående skole.

Tallet for en student i høyere utdanning utgjorde om lag 170.400 kroner. (©NTB)

Powered by Labrador CMS