Nordland fylkeskommune aksepterer ikke Fylkesmannens kritikk

Nordland fylkeskommune meiner Fylkesmannen i Nordland kommer med umulige krav etter tilsyn ved Sandnessjøen videregående skole.

Publisert

Tilsynet fra Fylkesmannen i 2017 var knytta til elevenes utbytte av undervisninga. Det er rutinene rundt elevene med individuell opplæringsplan Fylkesmannen ikke er fornøyd med.

Seniorrådgiver Eirik Arntsen hos Fylkesmannen i Nordland sammenfatter forholdet det er strid om slik: – Enkelte lærere har ikke skrevet i rapportene hva elevene har lært. De har bare skrevet hva de har gjort. Det holder ikke, sier Arntsen.

– Det vi er opptatt av, er at underveis-rapportene skal være knytta opp til måla for hva eleven skal lære. I noen rapporter er dette fulgt opp, men ikke i alle, utdyper han.

– Fylkesmannens pålegg vil i praksis bety at vi må gå inn og endre i årsrapporter til enkeltelever for skoleåret 2016/2017, sier assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune, Merethe Schjem.

Hun meiner pålegga er utforma slik at de får tilbakevirkende kraft. Men rapporter som er skrevet, kan ikke endres. 

Schjelm understreker at fylkeskommunen fullt ut aksepterer pålegga om å endre praksis.

– Vi har sendt Fylkesmannen våre planer og tiltak for å få dette til. Når dette er på plass, må en ny revisjon kontrollere at nye rutiner brukes. Men siden rapportene skrives en gang i året, vil jo det først skje nå i år. Vi kan som sagt ikke endre i gamle rapporter, sier Merethe Schjelm.

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen fra fylkeskommunen om at vi har lagt årsrapporter for skoleåret 2015–2016 til grunn, svarer imidlertid Eirik Arntsen hos Fylkesmannen, på spørsmål om de krever endring i gamle årsrapporter.